Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

Flygbild över Folkets parkområdet.

Detaljplaner för Folkets park ute på samråd

Publicerad: 3 oktober, 2022
3-31 oktober är detaljplanerna för Folkets park ute för samråd. Planförslaget har delats upp i två planer; en ändring av den befintliga detaljplanen i norr (ÄDP) och en ny detaljplan...
Flygbild över hamnen och inloppet till strömmen och kanalen. Foto.

Motala kommun vill mer kring företagsklimatet

Publicerad: 28 september, 2022
2021 ökade Motala inom i nästan alla frågor från Svenskt Näringsliv till företagen som del av den årliga rankningen. 2022 har kommunen sjunkit något i betyg och rankning och ligger...
Flygbild över Varamobaden.

Samråd för detaljplaner för Folkets park

Publicerad: 16 september, 2022
Mark- och miljödomstolen meddelade den 18 november 2021 att de upphävde kommunfullmäktiges beslut för detaljplanen för Folkets park. Kommunen har arbetat fram en ny detaljplan för södra delen av området...
Flygbild över Varamobaden och Jätten.

Kommunens yttrande angående detaljplanen för Tvättsvampen

Publicerad: 9 september, 2022
Mark- och miljödomstolen meddelade den 18 november 2021 att de avvisade det överklagande som kommit in för detaljplanen Tvättsvampen med flera. Avvisandet överklagades  till Mark- och miljööverdomstolen och kommunen gavs...
Man, barn och kvinna cyklar intill fält. Foto.

1 200 får chans att tycka till om kommunen

Publicerad: 24 augusti, 2022
Nu är det dags för den årliga medborgarundersökningen i Motala kommun. 1 200 slumpvis utvalda invånare får ge sin syn på kommunen. Svaren hjälper oss att utveckla olika delar av vår...
Surfplatta där man kan planera stadsutveckling i Motala, två personer pekar på den, Motalavy i bakgrunden. Foto/montage.

Nya översiktsplanen har vunnit laga kraft

Publicerad: 11 augusti, 2022
Kommunens nya översiktsplan, ÖP 2040, har nu vunnit laga kraft. Den nya översiktsplanen ska vara vägledande för hur kommunen ska utveckla stad och landsbygd på ett hållbart och attraktivt sätt....
Kvinna som sitter i förskolemiljö, tröja med Motala kommuns logotyp. Foto.

Möt Angelica Axell, stolt förskollärare

Publicerad: 4 augusti, 2022
Med leken som metod sätter hon, tillsammans med övrig förskolepersonal, grunden för barnens utveckling och lärande. Hon älskar att arbetet äger rum såväl inomhus som utomhus och att det kräver...
Kungaparet fotograferade i Lovisa Ulrikas matsal, Kungliga slottet.

Kungaparet besöker Motala

Publicerad: 8 juli, 2022
Den 9 juli får Motala kungligt besök av H.M. Konungen och H.M. Drottningen för att uppmärksamma att Göta kanal firar 200 år 2022.  I samband med jubileumsfirandet kommer kungaparet att...
Flygbild över området Tvättsvampen i Varamobaden.

Kommunens yttrande i Lalandiadomar

Publicerad: 21 januari, 2022
Mark- och miljödomstolen meddelade den 18 november 2021 att de upphäver kommunfullmäktiges beslut för detaljplanerna Badgästen, Folkets park och Fjällskivlingen. Kommunen valde att överklaga och har nu skickat in sina...
Bilden visar interiören i en simhall. En vattenspegel av en simbassäng utan badande människor i. I bagrunden är en väggyta med stora fönster.

Beslut om programhandling för Motalas nya simhall

Publicerad: 2 juni, 2021
Arbetet med Motalas nya simhall har nått en ny, viktig och spännande punkt – färdiga programhandlingar. Nu är den övergripande utformningen av simhallen klar och arbetet med tekniska detaljer kan...
Ordförandeklubba.

Besked om avslag från Kammarrätten och Mark- och miljödomstolen

Publicerad: 21 maj, 2021
Idag meddelar Kammarrätten och Mark- och miljödomstolen beslut i två av de överklagade målen i Lalandiaprojektet. För att möjliggöra etableringen av Lalandia krävs att fem nya detaljplaner upprättas, antas och...
Två cyklister rullar genom grönskande landskap. I förgrunden syns Göta kanal

Kommunstyrelsen gillar samarbete kring cykelled Göta kanal

Publicerad: 23 mars, 2021
Motala kommun vill bli en del i samarbetet kring cykelled Göta kanal. Leden främjar bland annat en hållbar turism  och stärker kommunen som plats. Kommunstyrelsen godkände ett samverkansavtal vid sammanträdet...