Flygbild över området Bråta hagar

Flygbild över området Bråta hagar

Bråta hagar – Borensberg

Detaljplanen för Bråta hagar, vid infarten från 34:an har vunnit laga kraft. Området förbereds och projekteras just nu för att bli Borensbergs nya bostadsområde.

Detaljplan för Bråta hagar

Ta del av detaljplanen för Bråta hagar. I kartan Bygga och bo hittar du alla gällande detaljplaner för Motala kommun. Du kan även ladda ner detaljplanerna i PDF-format.

Inom området Bråta hagar finns möjlighet att bygga bostäder i form av tomter för villor, parhus, kedjehus och radhus. I områdets norra del finns möjlighet att uppföra flerbostadshus. Det finns även möjlighet att bygga en ny förskola/skola.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej