Murar, plank och staket

Det krävs normalt sett bygglov för murar och plank, men att anordna en skyddad uteplats får du göra utan bygglov.

Behöver jag söka bygglov?

Du får utan bygglov bygga ett staket runt din tomt och inne på din tomt om det är högst 110 centimeter högt och har en viss genomsiktlighet. Om konstruktionen är högre än 110 centimeter och/eller har begränsad eller ingen genomsiktlighet är det ett plank som kräver bygglov.

Mur som är upp till 50 centimeter hög får uppföras utan bygglov. Är muren högre kräver den bygglov.

Du behöver inte bygglov för en spaljé. En spaljé är ett stöd för växter som har en mycket enkel konstruktion och som är nästan helt genomsiktlig.

Är du osäker på vad som gäller för din mur eller plank kan det vara bra att kontakta oss för rådgivning, innan du utför åtgärden. För att vi ska kunna göra en bedömning om din mur eller plank kräver bygglov eller inte, behöver du lämna in en beskrivning eller en måttsatt skiss. Den ska visa:

  • placering på tomten med avstånd till tomtgränser
  • utformning, längd och höjd.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej