Dags för ett nytt steg i livet?

Vill du ha en bra grund, vidareutbilda dig eller lära dig något helt nytt? Oavsett vilka mål du har så finns möjligheterna här inom vuxenutbildningen i Motala.Vuxenutbildningen i Motala ger dig stor frihet att själv bestämma hur du vill lägga upp dina studier.

Om du vill läsa på heltid eller deltid, lärarledd undervisning eller självstudier över Internet.
Du kan själv bestämma vilka ämnen du ska läsa och hur du ska kombinera dem. Det är
också möjligt att läsa bara en eller ett par enstaka kurser.

Välkommen till oss på Vuxenutbildningen i Motala.

Viktiga datum

Grundläggande- och gymnasial nivå, närstudier

Ansökan har öppet den 4-28 februari. Kurserna startar den 27 mars. Obs! I en del kurser går du in i befintlig grupp. Då behöver du själv ta igen det som du har missat.

Moa Lärcentrum, distansstudier

Ansökan är öppen.

Kockutbildning och Vård- och omsorgsutbildning

Ansökan har öppet den 1 mars -30 april. Utbildningarna startar i augusti 2017.

Här kan du göra din ansökan till Vuxenutbildningen.

Om du har frågor så kontakta Antagningen:

0141-22 55 44
antagningvux@motala.se

Nicklas Helander 
Rektor för Vuxenutbildningen i Motala
0141 22 59 61
nicklas.helander@motala.se

Vivien Björnestrand
Rektor för Kommunal vuxenutbildning i Svenska för invandrare
0725 38 25 00
viven.bjornestrand@motala.se

Hitta till oss

Vi finns på tre platser i kommunen. SFI finns på både Platengymnasiet och ViA Ekenäs. Övrig Vuxenutbildning finns på Carlsund utbildningscentrum.

Vuxenutbildningen i Motala
Carlsund utbildningscentrum
Medevivägen 57
591 39 Motala

SFI
Platengymnasiet
Smålandsgatan 2
591 60 Motala

SFI
ViA Ekenäs
Torpavägen 5
591 46 Motala

Det andra kalenderhalvåret det år som du fyller 20 år, kan du söka till Vuxenutbildningen.

Undervisningen är kostnadsfri. På gymnasial och eftergymnasial nivåmåste du köpa dina böcker själv. Om du studerar på grundskolenivå är vissa läromedel kostnadsfria medan vissa måste köpas. På SFI behöver du inte köpa dina böcker. Du får dem gratis.

Det är viktigt att du söker i tid. Kurser som startar i augusti söker du under våren och kurser som startar i januari söker du under hösten.

Du ansöker genom att fylla i webbformuläret som du hittar uppe till höger på den här sidan.

Du får ett antagningsbesked av oss ca 2 veckor innan kursstart.

Nej, vi har datorsalar som du kan sitta i och bärbara datorer till utlåning, men det är såklart lättare om du har en egen dator.

Ofta finns det begagnade böcker att köpa. Titta på anslagstavlorna vid entrén eller leta på Internet. Du kan också se om biblioteket har kursboken. Annars kan du köpa kurslitteraturen i en bokhandel eller på internet. Vissa butiker har studentrabatt.

Ja, du har lagstadgad rätt till detta. Normalt skall du ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna för att få ledigt. Arbetsgivaren har vissa möjligheter att skjuta upp ledigheten maximalt sex månader. Planera därför i god tid! Mera upplysningar kan du få hos din fackliga organisation.

Alla kurser på grundläggande och gymnasial nivå är det. Ta kontakt med CSN för information om just dina möjligheter. Dock får du betala kurslitteraturen själv. På SFI får du inte studiemedel från CSN, men allt studiematerial är gratis.

Om du har läst kurser som är betygssatta innan 1 juli 2013 har du möjlighet att läsa mot ett slutbetyg. Slutbetyget måste utfärdas senast den 1 juli 2020. Efter det måste du läsa mot en examen och då gäller andra regler. Du måste anmäla så snart som möjligt att du vill ta ut ett slutbetyg. Blankett finns i receptionen på Carlsund utbildningscentrum. Kontakta Studie- och yrkesvägledningen för mer information.

Ja. Betyg skall sättas 14 dagar efter avslutad kurs.

Betygsskalan på grundläggande och gymnasial nivå är sexgradig med fem godkända steg, E–A, och F som är ett icke godkänt betyg. Vid meritvärdering i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ges betygen följande värden: F = 0; E = 10; D = 12,5; C = 15; B = 17,5; A = 20.

Har du frågor om betyg kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Du kan läsa upp betyg genom att genomgå en prövning som kostar 500 kr per kurs. Läs mer här.

Nej, du måste själv kontakta oss och be oss skicka hem det. Kontakta administrationen eller använd blanketten här på hemsidan.

Ja, använd din kommuns ansökningsblankett och skicka in den till din kommun. Din kommun tar då kontakt med oss och finns det plats hos oss och din kommun har pengar att köpa utbildningen för är du varmt välkommen.

Du har möjlighet att läsa privat hos oss, genom att själv betala din kurs. Viktigt att veta är dock, att du inte får officiella betygsdokument, utan ett studieintyg. Du kan heller inte söka studiemedel.