Ungdomar i närbild som sitter och lyssnar till en talare som ej syns i bild.

Vill du ha en bra grund, vidareutbilda dig eller lära dig något nytt? Oavsett vilka mål du har finns möjligheterna på Vuxenutbildningen i Motala. Här har du frihet att välja hur du vill lägga upp dina studier. Du kan välja att läsa på heltid eller deltid och om du vill ha lärarledd undervisning eller självstudier över Internet. Välkommen till Vuxenutbildningen i Motala!

Nyhet: Auktorisation

2018 togs beslutet att Vuxenutbildningen i Motala kommun ska samverka med externa utbildningsanordnare genom auktorisation. Detta dokument beskriver de villkor som måste uppfyllas för att bli en av våra auktoriserade samverkanspartners. Läs mer här: Auktorisationsvillkor 2018. Använd det här Auktorisationsformuläret om du inte kan skriva direkt i pdf-filen där du också hittar villkoren.

Det här kan du studera

Vad vill du studera? Gå till vuxenutbildningens kursutbud.

Läs mer om olika typer av utbildning:

Vill du studera i annan kommun? Läs om att studera vuxenutbildning i annan kommun.

Viktiga datum när du ska ansöka om studier

Högskolan

Till våren 2019 startar vi Förskollärarprogrammet i samarbete med Karlstad universitet.

Ansökan är öppen 17 september-15 oktober. Sök via antagning.se.

Läser du på högskola/universitet och vill skriva tenta hos oss? Här kan du hitta mer information.

Vård- och omsorgsutbildning

Ansökan är öppen den 1 september – 15 oktober med kursstart i januari 2019.

Grundläggande och gymnasial nivå, närstudier

Ansökan öppnar den 1 november.

Kockutbildning

Ansökan är stängd och öppnar igen under våren. 

VVS-utbildning

Ansökan är nu stängd och vi handlägger de ansökningar som vi har fått in.

Distansstudier

Öppet för ansökan.

Ansök till vuxenutbildning

Här kan du göra din ansökan till Vuxenutbildningen.

Om du har frågor, kontakta Antagningen:
Telefon: 0141-22 55 44
E-post: antagningvux@motala.se

Du har rätt till kommunal vuxenutbildning

Från och med 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning/komvux för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola. Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att få:

  • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • grundläggande behörighet till yrkeshögskola
  • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola.

Du kan läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, men bara en i taget. Du måste ha grundläggande behörighet innan du kan läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper. Vår studievägledare hjälper dig gärna att planera vilka ämnen du ska läsa och hur du kan kombinera dem.

Hitta till Vuxenutbildningen

Välkommen till Vuxenutbildningen! Vi finns på tre platser i kommunen. SFI finns på både Platengymnasiet och ViA Ekenäs. Övrig Vuxenutbildning finns på Carlsund utbildningscentrum.

Vuxenutbildningen i Motala
Carlsund utbildningscentrum
Medevivägen 57
591 39 Motala
Se Vuxenutbildningen, Carlsund utbildningscentrum på karta.

SFI
Platengymnasiet
Smålandsgatan 2
591 60 Motala
Se SFI, Platengymnasiet på karta.

SFI
ViA Ekenäs
Torpavägen 5
591 46 Motala
Se SFI, Via Ekenäs på karta.

Det andra kalenderhalvåret det år som du fyller 20 år, kan du söka till Vuxenutbildningen.

Undervisningen är kostnadsfri. På gymnasial och eftergymnasial nivåmåste du köpa dina böcker själv. Om du studerar på grundskolenivå är vissa läromedel kostnadsfria medan vissa måste köpas. På SFI behöver du inte köpa dina böcker. Du får dem gratis.

Det är viktigt att du söker i tid. Kurser som startar i augusti söker du under våren och kurser som startar i januari söker du under hösten.

Du ansöker genom att fylla i webbformuläret som du hittar uppe till höger på den här sidan.

Du får ett antagningsbesked av oss ca 2 veckor innan kursstart.

Nej, vi har datorsalar som du kan sitta i och bärbara datorer till utlåning, men det är såklart lättare om du har en egen dator.

Ofta finns det begagnade böcker att köpa. Titta på anslagstavlorna vid entrén eller leta på Internet. Du kan också se om biblioteket har kursboken. Annars kan du köpa kurslitteraturen i en bokhandel eller på internet. Vissa butiker har studentrabatt.

Ja, du har lagstadgad rätt till detta. Normalt skall du ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna för att få ledigt. Arbetsgivaren har vissa möjligheter att skjuta upp ledigheten maximalt sex månader. Planera därför i god tid! Mera upplysningar kan du få hos din fackliga organisation.

Alla kurser på grundläggande och gymnasial nivå är det. Ta kontakt med CSN för information om just dina möjligheter. Dock får du betala kurslitteraturen själv. På SFI får du inte studiemedel från CSN, men allt studiematerial är gratis.

Om du har läst kurser som är betygssatta innan 1 juli 2013 har du möjlighet att läsa mot ett slutbetyg. Slutbetyget måste utfärdas senast den 1 juli 2020. Efter det måste du läsa mot en examen och då gäller andra regler. Du måste anmäla så snart som möjligt att du vill ta ut ett slutbetyg. Blankett finns i receptionen på Carlsund utbildningscentrum. Kontakta Studie- och yrkesvägledningen för mer information.

Ja. Betyg skall sättas 14 dagar efter avslutad kurs.

Betygsskalan på grundläggande och gymnasial nivå är sexgradig med fem godkända steg, E–A, och F som är ett icke godkänt betyg. Vid meritvärdering i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ges betygen följande värden: F = 0; E = 10; D = 12,5; C = 15; B = 17,5; A = 20.

Har du frågor om betyg kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Du kan läsa upp betyg genom att genomgå en prövning som kostar 500 kr per kurs. Läs mer om prövning här.

Nej, du måste själv kontakta oss och be oss skicka hem det. Kontakta administrationen eller använd blanketten här på hemsidan.

Ja, använd din kommuns ansökningsblankett och skicka in den till din kommun. Din kommun tar då kontakt med oss och finns det plats hos oss och din kommun har pengar att köpa utbildningen för är du varmt välkommen.

Du har möjlighet att läsa privat hos oss, genom att själv betala din kurs. Viktigt att veta är dock, att du inte får officiella betygsdokument, utan ett studieintyg. Du kan heller inte söka studiemedel.

Ja, du måste alltid söka de kurser som du vill läsa.

Du ska meddela administrationen att du avslutar en kurs. Har du studiemedel från CSN ska du även meddela dem. Tänk på att om du avslutar en kurs påverkar det storleken av utbetalning från CSN.

Kontakt

Ta det första steget och kontakta vår studievägledare. Vi hjälper dig att planera vilka ämnen du ska läsa och hur du kan kombinera dem.

Christina Rosén
Studie- och yrkesvägledare
0141-22 56 26
Skicka mail till Christina

Nicklas Helander 
Rektor för Vuxenutbildningen i Motala
0141-22 59 61
Skicka mejl till Nicklas Helander

Vivien Björnestrand
Rektor för Kommunal vuxenutbildning i Svenska för invandrare
072-538 25 00
Skicka mejl till Vivien Björnestrand

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej