flicka som spelar fiol

Fotograf: Lee Kearny/El Sistema Sverige

El Sistema

2014 startade Motala kommun musikundervisning enligt El Sistema för 5-åringar på förskolorna på Motala Väster och i Charlottenborg.

Sedan dess har verksamheten ständigt utvecklats och omfattar mer än 400 barn från 5 år upp till årskurs 3 på berörda förskolor samt på två skolor.

El Sistema förskolan (PDF, 430 kB)

El Sistema i grundskolan (PDF, 924 kB)

Se filmen om El Sistema här.

Följ El Sistema Motala på Facebook.

Två barn som sjunger
Fotograf: Petter Blomberg

Motalas arbete med El Sistema

Vår målsättning med El Sistema är att

  • öka barnens och ungdomarnas antal tillfällen till kulturella aktiviteter under veckan för att skapa kontinuitet, delaktighet och samhörighet med varandra och med vuxna, pedagoger, professionella musiker och föräldrar
  • göra skillnad för många barn, som får möjlighet att utvecklas på ett nytt sätt genom musiken och gemenskapen i orkestern eller kören
    ge familjer möjlighet att vara en aktiv och attraktiv del i kulturlivet, därmed bryts utanförskapet
  • bidra till att göra samhället mera socialt hållbart, stärka demokratiutvecklingen och öka integrationen
  • utveckla samarbetsförmågan hos eleverna – att spela och sjunga tillsammans förutsätter en förmåga att lyssna, integrera och skapa tillsammans
  • visa att västerländsk konstmusik och folkmusik är tillgänglig för alla
  • bidra till måluppfyllelse i berörda skolor, i linje med en skola för alla

Lärare från Kulturskolan

Barn och lärare från El Sistema
Fotograf: Petter Blomberg

I Motala driver elva musiklärare, en samordnare samt en producent arbetet med barnen i ett nära samarbete med personal på berörda förskolor och skolor. På onsdagarna är det familjeträff, Vänstay, och Norrköpings symfoniorkester och Östgötamusiken finns med som samarbetspartners och förebilder.

Musiken som verktyg

Kille som spelar baryton
Fotograf: Petter Blomberg

Inom El Sistema är musiken ett verktyg för social och mänsklig utveckling. Orkestern eller kören blir en plats där alla kan känna tillhörighet och gemenskap. Ett mål är att musiken ska bidra till ett mer socialt hållbart samhälle samt öka integrationen och minska utanförskapet i samhället. Genom El Sistema engageras hela familjen i barnens musikaliska undervisning och utveckling, vilket innebär att fler människor får möjlighet att ta aktiv del i kulturlivet.

El Sistema för hela familjen

El Sistema är en okonventionell metod att bedriva musikutbildning på, där samarbete och känslor står i fokus. Metoden bygger på att barns utveckling sker bäst i grupp. Det syftar till att stärka barn och ungdomars självkänsla och identitet samt tar fasta på att involvera hela familjen. Familjemedlemmar och andra vuxna i barnens närhet görs delaktiga i verksamheten för att kunna stötta barnen, förstå, uppmuntra och vara delaktiga i den gemenskap som skapas i orkestern och kören.

Förebilder

Bild på tromboner
Fotograf: Petter Blomberg

Förebilder är viktiga i barnens liv och förutom familjemedlemmar och pedagoger kan andra personer spela en viktig roll. Genom El Sistema får barnen möta såväl äldre elever, som vuxna amatörer och professionella musiker. Detta skapar ett ömsesidigt intresse för varandras verksamheter.

Bakgrund och historik

El Sistema startade 1975 i Venezuela av ekonomiprofessorn José Antonio Abréu. Med en vision om att med hjälp av musiken ge barn möjligheten att utvecklas och hitta goda livsvägar började han i liten skala att undervisa elva barn i ett garage. Verksamheten växte snabbt och idag deltar närmare en miljon barn i Venezuela. El Sistema har även spritt sig över hela världen där alla använder sig av filosofin utifrån sina behov.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej