gymnasieval

Välkommen till Motala kommuns gymnasieskolor. Här har du alla möjligheter att hitta en gymnasieutbildning som passar dig, oavsett om du vill läsa ett yrkesförberedande eller ett studieförberedande program. Vi erbjuder även riksidrottsgymnasium och gymnasiesärskola.

Vilka dina drömmar än är, så kan de börja med en utbildning hos oss. Hos oss har du stora möjligheter att själv forma din utbildningsväg, utifrån just dina intressen. Varför inte starta din gymnasieresa redan på vår gymnasiemässa, eller våra öppna hus? Kolla också in vår gymnasiekatalog här!

Titta i gymnasiekatalogen
gymnasieval

Gymnasiekatalogen

Här kan du läsa om de program som finns på våra gymnasieskolor.

Elever på Platengymnasiet

Öppet hus Platengymnasiet 16 november

Välkommen på öppet hus på Platengymnasiet den 16 november klockan 17.30-19.30.

Öppet hus Carlsund utbildningscentrum 22 november

Välkommen på öppet hus på Carlsund utbildningscentrum den 22 november klockan 16.00-18.30.

Betyg och bedömning

Har du frågor om gymnasieskolans betyg och bedömning?

Kommunen har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever, utan endast ett ansvar att stå för resekostnaderna upp till ett visst belopp, 1/30 av ett basbelopp.

Gymnasieelev som uppfyller kraven för elevresa oavsett om eleven studerar inom kommunen eller i annan kommun inom länet, har rätt till ett färdbevis i form av läsårskort i det fall linjetrafik trafikerar sträckan. Överskjutande kostnader för elevresor såsom vid kvälls-och helgaktiviteter som sträcker sig utanför läsårskortets giltighetstid administreras och bekostas av mottagande gymnasieskola.

I annat fall där linjetrafik inte trafikerar sträckan, så kan en ekonomisk ersättning istället ansökas om, motsvarande resekostnader för verklig resa till och från skolan, dock högst 1/30 av ett basbelopp per månad.

Nej, rätten för elevresa gäller inte för gymnasieelever vid växelvist boende.

Under din gymnasietid läser du ett antal kurser. De flesta kurser är på 100 poäng och sträcker sig över ett läsår. Totalt läser du 2500 poäng under din studietid. Vid varje kursavslut sätts ett betyg på kursen. Detta betyg räknas in i din studentexamen. Du kan inte ändra ditt kursbetyg i efterhand (undantaget är om du blivit underkänd och gör en så kallad särskild prövning på kursen). Det betyder att de betyg du får redan i årskurs ett på gymnasiet kommer med i din studentexamen. Det gäller alltså att hänga med i studierna redan från början!

Skolverket har gjort en informativ film om betyg och bedömning. Så här skriver Skolverket själva om filmen:

Elever har många frågor om betyg. I den här filmen får elever veta hur lärare gör när de sätter betyg, hur stor betydelse ett nationellt prov har och varför ett ‘betyg’ på ett prov inte avgör elevens betyg.

Se Skolverkets film om betyg och bedömning

Du kan ansöka om så kallad särskild prövning, som är en chans att läsa upp ditt betyg. Den särskilda prövningen kan du bara göra om du fått F eller streck (-) i en kurs. Du kan alltså inte läsa upp ett godkänt betyg till ett högre. För mer information om särskild prövning – kontakta din skola.

Kontakt

Lena Åberg, chef för gymnasiet
0141-22 59 85
Skicka e-post till Lena Åberg

Fler kontaktuppgifter till programansvariga, rektorer, reception och besöks- och postadress hittar du på våra olika gymnasieskolors och gymnasieprograms webbsidor.