Välkommen till Motala kommuns gymnasieskolor. Här har du alla möjligheter att hitta en gymnasieutbildning som passar dig, oavsett om du vill läsa ett yrkesförberedande eller ett studieförberedande program. Vi erbjuder även riksidrottsgymnasium och gymnasiesärskola.

Val och antagning till gymnasiet

Här hittar du information om vilka gymnasieprogram som finns att välja på, och hur antagningen till gymnasiet går till.

Mat och lunch på gymnasiet

Bra mat är viktigt för att klara skoldagen. Här hittar du matsedeln för gymnasiet.

Lov och ledigheter på gymnasiet

Man kan inte plugga jämt! Se när det är lov under läsåret eller ansök om ledighet.