Dansäterskolan ligger i Borensberg vid sjön Boren och Göta kanal. Här går elever från förskoleklass till årskurs 6. Vår skolskog är belägen en liten bit från skolgården.

Kontakt

Adress: Falkgatan 3, 590 29 Borensberg

Telefon: 0141-22 58 06

E-post: dansaterskolan@motala.se

Annelie Ekman
Rektor F-3
Telefon: 0141- 22 57 43
E-post: annelie.ekman@motala.se

Anita Majava
Rektor 4-6
Telefon: 0141- 22 58 70
E-post: anita.majava@motala.se

Sjukanmälan

Anmäl när barnet är sjukt i elevsystemet IST.

Mitt i skolan ligger Marmorhallen, en ljus sal med högt i tak. Här finns bibliotek, vi har våra samlingar här och några elevgrupper har den också som matsal. De flesta elever kommer från närområdet. Integrerat i skolan finns två förskoleavdelningar med barn i åldrarna 1-5 år och två fritidshemsavdelningar: Duvan och Örnen.

Bibliotek

Dansäterskolans bibliotek ligger i hjärtat av skolan. Här finns ett stort utbud av barn- och ungdomsböcker, både skönlitteratur och facklitteratur. Här kan du koppla av med en bok i vår lässoffa. Vill du ha hjälp kan du vända dig till bibliotekarien eller våra biblioteksvärdar.

Vi har ett biblioteksråd, som består av skolbibliotekarien, rektorn och biblioteksvärdarna, från årskurs 3-6. Rådet sköter om biblioteket, köper in böcker och annan utrustning och ordnar med en hel del aktiviteter

Dansäterskolans värdegrund

Vårt viktigaste mål är att alla på Dansäterskolan ska trivas och komma hit med glädje. Detta förutsätter en trygg miljö utan rädsla för att utsättas för kränkande handlingar, mobbning eller diskriminering.

Vi strävar mot jämställdhet bland annat genom att vi vuxna är goda förebilder. Det är de vuxna som har ansvaret för att ingen blir illa behandlad i skolan eller på fritids. Tillsammans elever och vuxna skapar vi en god miljö, fri från kränkningar. En miljö som vilar på goda sociala relationer, trygghet och respekt för andra.

Årskurs F-6

Dansäterskolan har grupper från förskoleklass till årskurs 6. Våra klasser är åldershomogena.

Personalen arbetar i två arbetslag med ansvar för år F-3 respektive år 4-6.

Vi arbetar i bra lokaler. Klassrummen är trevliga och i anslutning till varje klassrum finns ett grupprum. Vi har även en slöjdsal för textil- och trä/metallslöjd.  Dessutom finns en väl utrustad idrottssal samt fritidslokaler.

Dansäterskolan har ett eget tillagningskök med engagerad personal som serverar varierad mat tillagad på skolan av råvaror med hög kvalité.

Vi jobbar medvetet kring läs- och skrivinlärning samt med den grundläggande matematiska förståelsen. NO-ämnena förstärks med det laborativa arbetssättet NTA – naturvetenskap och teknik för alla. Personalen är en mycket engagerad och kompetent. Skolan har en hög grad av behörig personal. Måluppfyllelsen är hög på skolan.

Vi har olika teman under läsåret. Vi använder skolskogen vid teman, olika traditioner men även till vanliga utomhuslektioner. I skolskogen finns vindskydd, eldstad, motorikbana och ett förråd med olika verktyg och redskap som kan användas i undervisningen. Entreprenörskapet finns med i olika aktiviteter under året.

Skolan har två fritidshemsavdelningar, Duvan (F-1) och Örnen (år 2-6). Skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till både skog och sjö. På fritids använder vi oss mycket av vår fina närmiljö. Vi har en egen skolskog med grillplats och motorikbana, samt en idrottsplats med tillhörande fotbollsplan. Ett stenkast bort finns dessutom badplatser som vi gärna nyttjar under sommarhalvåret. Vi anpassar våra utomhusaktiviteter utifrån våra fyra årstider.

Inomhus har vi tillgång till egna fritidshemslokaler, ett bibliotek, samt en idrottshall som används flitigt. Fritidsbarnen har möjlighet att påverka aktiviteterna som vi jobbar med.

Fritidspersonalen är till största delen legitimerad och arbetar enligt läroplanens mål. Vi vill att våra elever ska trivas och känna sig trygga hos oss på fritids. Vi strävar också efter ett nära och gott samarbete med hemmen. Vi strävar även efter allt större samverkan mellan fritidshemmet och skolan för elevernas hela dag.

Läs mer om att gå på fritids i Motala kommun.

Elevdemokrati

Alla elever ska känna sig delaktiga på Dansäterskolan. Därför har vi regelbundna klassråd, elevråd, matråd samt biblioteksråd.

Skolråd

Skolrådet består av föräldrarepresentanter från varje klass. Rektor och representanter för personalen ingår också. De träffas två gånger varje termin och diskuterar då olika frågor som är aktuella. De ordnar också träffar och föreläsningar om olika ämnen.

Må bra-grupp

På skolan har vi en Må bra-grupp. Den har ansvar för de samtal och uppföljningar som ska genomföras enligt vår handlingsplan mot kränkande behandling.

Handlingsplan

Dansäterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 351 kB)

Annelie Ekman
Rektor F-3
Telefon: 0141- 22 57 43
E-post: annelie.ekman@motala.se

Anita Majava
Rektor 4-6
Telefon: 0141- 22 58 70
E-post: anita.majava@motala.se

Ulrika Gustafsson
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 58 46 eller 0141-22 25 10
E-post: ulrika.gustafsson@motala.se

Monica Rosén
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 25 69
E-post:
monica.rosen@motala.se

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Till elevsystemet
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej