Dansäterskolan ligger i Borensberg vid sjön Boren och Göta kanal. Vår skolskog är belägen en liten bit från skolgården. Här går elever från förskoleklass till årskurs 6.

Dansäterskolan

Mitt i skolan ligger Marmorhallen, en ljus sal med högt i tak. Här finns bibliotek, vi har våra samlingar här och några elevgrupper har den också som matsal. De flesta elever kommer från närområdet. Integrerat i skolan finns två förskoleavdelningar med barn i åldrarna 1-5 år och två fritidshemsavdelningar: Duvan och Örnen.

Vårt mål att alla elever ska nå kunskapsmålen i alla ämnen.

Bibliotek

Dansäterskolans bibliotek ligger i hjärtat av skolan. Där finns ett stort utbud av barn- och ungdomsböcker, både skönlitteratur och facklitteratur. Här kan du koppla av med en bok i vår lässoffa.

Vill du ha hjälp kan du vända dig till bibliotekarien eller våra biblioteksvärdar.

Biblioteksråd

Vi har ett biblioteksråd, som består av skolbibliotekarien, rektorn och elevrepresentanter, biblioteksvärdarna, från årskurs 3-6. Rådet sköter om biblioteket, köper in böcker och annan utrustning och ordnar med en hel del aktiviteter

Elevdemokrati

Alla elever ska känna sig delaktiga.

 • Dansäterskolans elever har klassråd en gång i veckan.
 • Elevrådet ses en gång i månaden med rektor som ordförande.
 • Matrådet träffas en gång i månaden tillsammans med rektor och husmor.
 • Regelbundna biblioteksrådsmöten.

Vårt främsta mål är att eleverna ska känna sig trygga, trivas och att vi har ett gott samarbete med hemmet.

Skolråd

På Dansäterskolan finns ett Skolråd som består av två föräldrar från varje klass. Rektor och representanter för personalen ingår också. De träffas två gånger/termin och diskuterar då olika frågor som är aktuella. De ordnar också träffar och föreläsningar om olika ämnen.

Dansäterskolans värdegrund

Vårt förebyggande arbete mot kränkande behandling

Vårt viktigaste mål är att alla på Dansäterskolan ska trivas och komma hit med glädje. Detta förutsätter en trygg miljö utan rädsla för att utsättas för kränkande handlingar, mobbning eller diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Vi strävar mot jämställdhet bland annat genom att vi vuxna är goda förebilder. Det är de vuxna som har ansvaret för att ingen blir illa behandlad i skolan eller på fritids. Men det är bara tillsammans elever och vuxna kan skapa en god miljö, fri från kränkningar. En miljö som vilar på goda sociala relationer, trygghet och respekt för andra. Det är viktigt att alla

 • vuxna är engagerade och ser alla elever
 • vuxna i skolan är goda förebilder
 • har ett gemensamt förhållningssätt till eleverna och till varandra
 • tydligt markerar att kränkande behandling inte tolereras. Det är allas
 • ansvar att upptäcka och stoppa kränkande behandling.

Vår verksamhet

Barn i förskoleklass

Förskoleklass

Dansäters förskoleklassverksamhet.

Elever i klassrum

Grundskola F-6

Dansäters skolverksamhet.

Fritidshem

Dansäters fritidshemsverksamhet.

Falkgatan 3
590 29 Borensberg
Tel 0141-22 58 06
dansaterskolan@motala.se

Rektor
Birgitta Larsson
0141-22 58 45
birgitta.larsson@motala.se

Skoladministratör
Ulrika Gustafsson
0141-22 58 46
0141-22 25 10
ulrika.gustafsson@motala.se

Skolsköterska
Monica Rosén
0141-22 25 69
monica.rosen@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej