elever vid bord

Motala kommun ska stötta varje elev, oavsett förutsättningar, så att alla klarar målen.

buss

Skolskjuts

Här får du information om vem som har rätt till skolskjuts och hur du kan få ersättning för elevresor.

Elevsystem

Elevsystemet IST Administration är en e-tjänst för skolan i Motala kommun och riktar sig till elever, vårdnadshavare och personal. Det krävs inloggning för att komma åt systemet.

Skolmat

Vad blir det för mat? Här hittar du skolornas matsedel.