elever vid bord

Grundskolan är obligatorisk. Från höstterminen 2018 är även förskoleklass obligatorisk. Motala kommun ska stötta varje elev, oavsett förutsättningar, så att alla klarar målen.

buss

Skolskjuts

Här får du information om vem som har rätt till skolskjuts och hur du kan få ersättning för elevresor.

Dexter

Dexter är en e-tjänst för skolan i Motala kommun och riktar sig till elever, vårdnadshavare och personal. Det krävs inloggning för att komma åt systemet.

skolmat

Skolmat

Vad blir det för mat? Här hittar du skolornas matsedel.