I Motala kommun finns fritidsgårdar som framför allt riktar sig till ungdomar som är 12-17 år. Tre fritidsgårdar ligger i Motala och en i Borensberg. På olika platser i kommunen finns det föreningsgårdar med aktiviteter för ungdomar. Varje år arrangeras också flera helt drogfria evenemang i olika storlekar.

Fritidsgårdar och Mer fritid

Till fritidsgårdarna är alla elever på högstadiet välkomna. Det finns också ungdomsverksamhet i föreningsgårdar på olika platser i kommunen. Mer fritid skapar aktiviteter för ungdomar även på andra platser.

Aktiviteter för ungdomar

Här hittar du en sammanställning av aktiviteter för ungdomar som anordnas av Motala kommun. Du hittar också länkar till de särskilda aktivitetsprogram som planeras under skolloven.

Barn- och ungdomskultur

Motala kommun erbjuder ett brett utbud av kulturaktiviteter för barn och unga.