Ung i kommunen

I Motala kommun finns fyra fritidsgårdar som riktar sig framför allt till ungdomar i åldrarna 12-17 år. Tre av fritidsgårdarna ligger i Motala och en fjärde i Borensberg. I centrala Motala finns även Hallen, som riktar sig till de som går i gymnasiet. Dessutom bedrivs ungdomsverksamhet i föreningsgårdarna som är spridda över kommunen. Det erbjuds även flera helt drogfria evenemang i olika storlekar varje år.