I Östergötlands sjöstad kan du fiska i strömmande eller stilla vatten mitt i stan. Kräftfisket i Vättern är helt unikt, och under fem helger på sensommaren kan du fiska kräftor på allmänt vatten.

Fiske i Göta kanal, Vättern och Boren

Cityfisket lämpar sig väl för barnfamiljer. I Göta kanal mellan Vättern och sjön Boren kan man bland annat spinn- och flugfiska regnbågslax. I Göta kanal får man ta upp tre fiskar per dygn och person. Samma fiskekort som gäller för Göta kanal som i Motala ström mellan hamnen i Motala och Motala kraftverk. Fisket är handikappanpassat och här finns gott om gädda och abborre.

Allt fiske i kanalen i övrigt arrenderas ut och tillstånd krävs av arrendatorn för att få fiska.

I Borensberg är det Borensbergs fiskeklubb som arrenderar kanalfisket från slussen till piren i Boren.

Det finns mycket vatten att upptäcka i Motala. Sjön Boren har främst rik tillgång på abborre och gädda. Vättern har hela 30 olika fiskarter. Några av dem är speciella, som öring, röding, sik och lax. I Vättern är det dessutom fritt sportfiske.

Kräftfiske

Motalas vatten är även ett eldorado för kräftfiskare. Kräftfisket i Vättern är helt unikt, både till mängder och till kvalitet. I slutet av sommaren anordnas Kräftivaler på en rad orter runt Vättern. Under Kräftivalerna kan man fiska kräftor, äta kräftor och delta i en mängd olika ”kräftaktiviteter”.

I Vättern kan du fiska kräftor på allmänt vatten under fem helger. Det allmänna vattnet börjar normalt 300 meter ut från land. Närmare stranden är det enskilt vatten. Tänk också på att om vattnet inte hunnit bli tre meter djupt vid 300-metersgränsen är det fortfarande enskilt vatten. Allmänt vatten börjar då vid tre meters djupkurva. Mer detaljerad information om vilka regler som gäller kan du läsa på länsstyrelsens hemsida.

Kräftfiske i Göta kanal från land arrangeras genom Västra Lunds Sportfiskeklubb. Bokning och information: Christer Waldner telefon 0708-839 175.

Jakt

Motala kommun arrenderar ut en del av den kommunala marken genom jakträttsupplåtelser. De marker som arrenderas ut ligger en bit ifrån tätbebyggda områden. I dagsläget finns det fem jakträttsupplåtelser på kommunens mark. Dessa ligger på kommunens fastigheter i Djupvik, Järskalleby, Offerby samt Södra Freberga.

Kontakt

Om du hittar ett skadat eller avlidet djur i skogen eller i tätbebyggt område anmäl detta:
Kundcenter
Telefon: 0141-22 51 51
E-post: kundcenter@motala.se
Du kan också kontakta polisen på 114 14.

Mallboden Café och Vandrarhem, Motala Verkstad
0141-21 09 23

Digitala fiskekort via iFiske
iFiske är en återförsäljare av digitala fiskekort. Via länken  hittar du digitala fiskekort för flera fiskeområden i Motala kommun.

För frågor om arrenden för fiske och jakt, kontakta kommunens skogsförvaltare

Stefan Wernersson
Skogsförvaltare
stefan.wernersson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej