Ny simhall

Den nya simhallen är tänkt att ligga i Varamon i anslutning till Lalandia med gemensam entré. Det blir en integrerad anläggning där besökarnas behov och upplevelser står i fokus.

Motalas sim- och sporthall öppnades 1970 och simhallen har sedan detta år varit Motala kommuns enda inomhusbad. Simhallens tekniska status har krävt ett ställningstagande till att renovera eller att bygga en helt ny simhall.

Motala simhall har under 2016 och 2017 haft återkommande problem med legionella och de senaste åren sjunkande besökssiffror på grund av detta och ökande konkurrens från närliggande badanläggningar.

Kommunen har med anledning av detta behövt ta ställning till om en ny simhall ska byggas eller om den befintliga ska renoveras. Parallellt med detta startade processen med Lalandias etablering i Motala.

Har du frågor om nedanstående information eller vill du ta del av offentliga handlingar kopplade till projektet, kontakta oss på:

E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej