Integrationsenheten Bryggan

I Motala kommun är tjänster inom integrationsområdet samlade under enheten Bryggan. Integrationsenheten har till uppgift att underlätta nyanländas väg in i det svenska samhället.

Information på andra språk

Du kan översätta texten på webbplatsen med hjälp av Google translate.

Om Bryggan

Bryggan är Motala kommuns enhet för integration. För dig som är nyanländ kan vi erbjuda:

 • Introduktionsmottagning
 • Kartläggning av nyanlända elever

Löpande integrationsverksamhet

Vi arbetar också med löpande integrationsarbete, som exempelvis:

 • Modersmål
 • Studiehandledning
 • Modersmålsstöd i förskolan
 • Nätverk, uppbyggnad och deltagande
 • Skolutveckling
 • Samhällsinformation
 • Mötesplatser för integration
 • Föräldrautbildning
 • Hedersrelaterat våld och förtryck

Kontakt

Bryggan
E-post:
bryggan@motala.se

Besöksadress:
Platengymnasiets A-hus
Smålandsgatan 2
591 35 Motala

Andreas Müller
Enhetschef
Telefon: 0141-22 34 39 eller 070-652 51 61
E-post: andreas.muller@motala.se

Lizzett Hellqvist
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 57 41
E-post: lizzett.hellqvist@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej