I Motala kommun är tjänster inom integrationsområdet samlade under Integrationscentrum Bryggan. Verksamheten har till uppgift att underlätta för nyanlända att komma in i det svenska samhället.