I Motala kommun är tjänster inom integrationsområdet samlade under Integrationscentrum Bryggan. Verksamheten har till uppgift att underlätta för nyanlända att komma in i det svenska samhället.

Stöd till dig som är nyanländ

Som nyanländ till en kommun finns det olika stöd att få. Här finns information om samhällsorientering, etablering, hjälp att få jobb.

Integrationsenheten Bryggan

I Motala kommun är tjänster inom integrationsområdet samlade under enheten Bryggan. Integrationsenheten har till uppgift att underlätta nyanländas väg in i det svenska samhället.

Svenska för invandrare, SFI

Svenska för invandrare, SFI, är en grundutbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. Vilka kurser du ska gå beror på flera olika saker, till exempel om du har gått i skolan förut.