Invandring och integration

Tjänster inom integrationsområdet är samlade under Integrationscentrum Bryggan. Verksamheten har till uppgift att underlätta för nyanlända att komma in i det svenska samhället.

Nyheter

Lokala ambassadörer ska bidra till bättre integration

8 juni, 2021
Motala är fullt av krafter som arbetar för att utveckla och driva...

Pedagoger i förskolan forskar om språkutveckling

6 oktober, 2020
Motala kommun ska tillsammans med Linköpings universitet bedriva ett forskningsprojekt inom förskolan...