Invandring och integration

Tjänster inom integrationsområdet är samlade under Integrationscentrum Bryggan. Verksamheten har till uppgift att underlätta för nyanlända att komma in i det svenska samhället.

Nyheter

Pedagoger i förskolan forskar om språkutveckling

6 oktober, 2020 Motala kommun ska tillsammans med Linköpings universitet bedriva ett forskningsprojekt inom förskolan...