Invandring och integration

Tjänster inom integrationsområdet är samlade under Integrationscentrum Bryggan. Verksamheten har till uppgift att underlätta för nyanlända att komma in i det svenska samhället.

Nyheter

Helhetsgrepp kring stöd till flerspråkiga föräldrar

31 mars, 2021
Genom internt och externt samarbete kan Motala kommun erbjuda ett samlat stöd...

Integrationsledare Safaa Alsawahs arbete uppmärksammas

11 mars, 2021
Safaa Alsawah är integrationsledare i Motala kommun. Nu uppmärksammas hennes arbete med...

Pedagoger i förskolan forskar om språkutveckling

6 oktober, 2020
Motala kommun ska tillsammans med Linköpings universitet bedriva ett forskningsprojekt inom förskolan...