Invandring och integration

Tjänster inom integrationsområdet är samlade under Integrationscentrum Bryggan. Verksamheten har till uppgift att underlätta för nyanlända att komma in i det svenska samhället.

Nyheter

6 oktober, 2020 Pedagoger i förskolan forskar om språkutveckling Motala kommun ska tillsammans med Linköpings universitet bedriva ett forskningsprojekt inom förskolan...
26 juni, 2019 Stor satsning på föräldrastöd till nyanlända i Motala Motala kommun arbetar aktivt i kommunen för att minska de socioekonomiska klyftorna...