Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

Gul grävmaskin arbetar med att lasta grus och sand på lastbilsflak under VA-arbetet på Östermalmsgatan.

Östermalmsgatan öppnas för genomfartstrafik

Publicerad: 21 juli, 2021
Östermalmsgatan har varit stängd för genomfartstrafik under en månads tid. Efter fredagens arbete, 23 juli, öppnas den igen under några veckor. VA-arbetet på Östermalmsgatan är ett projekt som pågår i...
Bilden visar parkerade bilar i rader på en gräsyta.

Förändrat parkeringsförbudsområde i Varamon

Publicerad: 21 maj, 2021
Parkeringsförbudsområdet som införts i Varamon justeras nu och kommer inte att innefatta de villaområden som ligger öster om Bispgatan. Trafiksituationen i och omkring Varamobaden har varma sommardagar inneburit problem både...
Bilden visar ett grunt, grävt hål med vatten i.

Grundvattenproblem skjuter fram bytet av vatten- och spillvattenledningar i Bispgatan

Publicerad: 7 maj, 2021
Under vecka 16 skulle ett arbete med att byta vatten- och spillvattenledningarna som ligger i Bispgatan startats. Arbetet behöver nu skjutas upp i väntan på hjälp med att hantera stigande...
Gul grävmaskin arbetar med att lasta grus och sand på lastbilsflak under VA-arbetet på Östermalmsgatan.

Vecka 15 startar VA-arbetet på Östermalmsgatan

Publicerad: 6 april, 2021
Efter vinteruppehåll är det nu åter dags att starta upp VA-arbetet på Östermalmsgatan. Under vecka 15-25 pågår arbetet med ett körfält öppet för trafik. De vatten- och avloppsledningar som ligger...

Kajrenoveringarna håller tidsplanen

Publicerad: 26 mars, 2021
Kajrenoveringarna i Gamla Motala verkstad går enligt plan. I samband med kanalens öppning den 4 maj kommer området att vara fullt framkomligt för både båtgäster, cyklister och fotgängare. En åtgärd...
Bilden visar vägarbetsskyltar på en snöig väg.

VA-arbete i Borenshult – Borensvägen stängd för trafik 14 januari

Publicerad: 11 januari, 2021
Kommunen har nu i januari startat ett arbete med att uppgradera VA-anläggningen i Borenshult. Torsdagen 14 januari behöver Borensvägen stängas helt för genomfartstrafik. Nya VA-rör Nya vatten- och avloppsrör ska...
Vägarbetsskyltar placeras ut av två personer i varselkläder.

Tillfällig avstängning av tunneln för gång-, cykel- och mopedväg under Metallvägen

Publicerad: 11 januari, 2021
I cirka 2 dagar, någon gång under perioden 13-31 januari, stängs tunneln som går under Metallvägen och som är en förlängning av gång-, cykel- och mopedväg längs med Lasarettsgatan för...
Asfaltering av väg på sommaren. Man i arbetskläder jämnar till asfalten.

Asfaltering av Varamovägen 23 september

Publicerad: 15 september, 2020
Flera av kommunens vägar får under hösten ny, fin asfaltsbeläggning. Nu är det Varamovägens tur. Under de arbeten som pågår påverkas trafiken i olika utsträckning. Just nu hyvlas och justeras...
I bakgrunden en bild på en simhall, ovanpå textplattor med Motala kommuns mål som är kopplade till projektet.

Beslut om förstudie avseende ny simhall

Publicerad: 28 maj, 2019
27 maj godkände Kommunstyrelsen förstudien gällande ny kommunal simhall. Den nya simhallen är tänkt att ligga i Varamon, området Tvättsvampen i anslutning till Lalandia med gemensam entré – en integrerad...
Flygbild som visar de fem aktuella detaljplaneområden för Lalandiaprojektet.

Exploateringskalkyl presenterad för kommunstyrelsen

Publicerad: 19 februari, 2019
Idag presenterades en exploateringskalkyl avseende genomförandet av de fem detaljplanerna i Varamonområdet. Totalt uppgår utgifterna till 77,3 miljoner kronor vilket ger en avvikelse från ursprunglig budget på – 6,3 miljoner...

Beslut om behovsanalys avseende ny simhall

Publicerad: 22 januari, 2019
Kommunstyrelsen godkände idag reviderad behovsanalys gällande ny kommunal simhall. Den nya simhallen är tänkt att ligga i Varamon, området Tvättsvampen i anslutning till Lalandia med gemensam entré – en integrerad...
Ett barn som badar, och texten Resan med Lalandia.

Fem snabba frågor om Lalandiaprojektet

Publicerad: 17 januari, 2019
Antagande av de fem detaljplanerna i Varamonområdet gällande Lalandia togs i kommunfullmäktige i december. Tid för överklagan tog därefter vid och kommunen skickar samtliga handlingar till mark- och miljödomstolen för...