Tillgänglighetsredogörelse för Sammanträdesportalen (Ciceron sök)

Sammanträdesportalen, som ligger i systemet Ciceron sök, är till stor del tillgänglig, men enstaka delar av webbplatsen är inte helt tillgängliga.

Motala kommun har åtagit sig att göra webbplatsen www.motala.se och därtill anslutna tjänster tillgängliga i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Detta tillgänglighetsuttalande gäller https://diariet.motala.se/, det vill säga Motala kommuns Sammanträdesportal där handlingar inför och protokoll från de politiska mötena publiceras.

Sammanträdesportalen

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 februari 2023.

Ciceron sök publicerades hos Motala kommun den 9 januari 2023.

Så har tillgängligheten säkerställts

Vår leverantör arbetar kontinuerligt för att Ciceron sök ska följa riktlinjerna i webbdirektivet och vara användbar för så många som möjligt.

Ciceron Sök är kompatibelt med följande hjälpmedel:

  • inbyggd skärmläsare för Windows
  • ibyggd skärmläsare för iOS
  • inbyggd skärmläsare för OSX.

Begränsningar i tillgänglighet

Ciceron sök webb är till stor del tillgänglig, men enstaka delar av webbplatsen är inte helt tillgängliga. Bedömning är alltså att webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, med de begränsningar som beskrivs nedan.

Ciceron sök är inte kompatibelt med följande webbläsare och operativsystem:

  • Internet explorer, alla versioner
  • webbläsare äldre än tre huvudversioner
  • mobila operativsystem äldre än tre huvudversioner
  • Microsoft Windows operativsystem äldre än tre huvudversioner
  • Mac OSX operativsystem äldre än tre huvudversioner.

Återkoppling och kontaktinformation

Om du har synpunkter på sidan, kontakta oss via e-post motala.kommun@motala.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej