Vy över Varamonområdet

Vy över Varamonområdet. Foto: Motala kommun

Lalandiaprojektet

Onsdagen den 5 april 2017 undertecknade Lalandia A/S och Motala kommun det markanvisningsavtal som arbetats fram som ett led i processen mot en etablering av det danska semesterkonceptet i Sverige och Motala. Därmed får bolaget ensamrätt att förvärva området från kommunen samt möjlighet att få sitt koncept prövat i detaljplan. För att möjliggöra en etablering krävs att fem nya detaljplaner upprättas. Arbetet med dessa startar nu både parallellt och per omgående. Totalt omfattas 282 500 kvadratmeter mark i södra Varamobaden, fördelat på fem områden.

Det koncept som Lalandia A/S avser etablera innefattar ett semestercenter med semesterhus, ett stort inomhusvattenland samt andra sport- och nöjesaktiviteter. Inom området önskas möjlighet att uppföra 550 semesterhus. Merparten av dessa är tänkta att uppföras på de fyra områden som ligger närmast Vättern medan anläggningen placeras närmare Riksväg 50, i direkt anslutning till den nya infrastrukturen som varit en viktig del för Motalas tillväxt de senaste tio åren.

Vill du veta mer? Se vanliga frågor och svar här nedan. Om din fråga inte redan finns besvarad kan du skicka in den till oss.

Anmäl dig - informationsmöte Lalandia

Välkomna till något av de tre informationsmötena den 3 april i Motala Convention Centre, Teatersalongen i Motala. Beräknad längd på mötena är en och en halv timme. Starttiderna är 14:00, 16:30 och 19:00.

Läs mer och anmäl dig här

Läs mer

Tidplan

Här tar du del av den detaljplaneprocess som nu startat och den tidplan som gäller.

Dokument, bilder/illustrationer och filmer

Här hittar du de dokument, bilder/illustrationer samt filmer som presenteras kontinuerligt under hela detaljplaneprocessen.

Frågor och svar

Här hittar du svar på många av dina frågor. Skulle du ändå sakna något, skicka in din fråga genom ett formulär längst ned på sidan. Vi publicerar ditt svar så snart vi kan.

Ställ din fråga till oss

Här kan du använda vår e-tjänst som formulär när du skickar in din fråga. Vi besvarar frågan så snart vi kan och vi publicerar alla svar direkt under funktionen, frågor och svar här på webbsidan. Håll dig gärna uppdaterad om nya frågor och svar som publiceras kontinuerligt.

Ställ din fråga här