Bild: Lalandia

Det danska företaget Lalandia A/S semesterkoncept med semesterhus, ett stort inomhusvattenland samt andra sport- och nöjesaktiviteter i Varamon och nuvarande Folkets parkområdet prövas nu i detaljplaneprocessen. Här hittar du information samt vanliga frågor och svar om Lalandiaprojektet. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att höra av dig till kommunen.

Detaljplaneprocessen

För att möjliggöra etableringen av Lalandia krävs att fem nya detaljplaner upprättas, antas och vinner laga kraft.

Totalt omfattas 282 500 kvadratmeter mark. I dessa ska förutsättningarna för etableringen klargöras. Arbetet med detaljplanerna pågick under hela 2018 och den 10 december 2018 antogs dem i kommunfullmäktige. Samtliga detaljplaner är överklagade hos Mark- och miljödomstolen och kommunen inväntar nu deras beslut.

Överklagandeprocessen har pågått under 2019 och är nu i ett läge där Svea Hovrätt under hösten 2019 ska avgöra om de klagande ska anses som sakägare eller inte.

Visualisering av Varamonområdet efter Lalandias etablering

Läs mer

Tidplan

Här tar du del av processen som pågår och den tidplan som gäller.

Handlingar, bilder, illustrationer och filmer

Här hittar du de handlingar som presenteras kontinuerligt under hela detaljplaneprocessen.

Frågor och svar

Här hittar du svar på många av dina frågor. Skulle du ändå sakna något kan du alltid skicka in din fråga via vårt formulär som du hittar en länk till längre ner på sidan.

Ställ din fråga till oss

Här kan du använda vår e-tjänst som formulär när du skickar in din fråga. Vi besvarar frågan så snart vi kan och publicerar aktuella svar direkt under funktionen, frågor och svar här på webbsidan. Håll dig gärna uppdaterad.

Ställ din fråga här