Lalandiaprojektet

Det danska företaget Lalandia A/S etablering i Varamon och nuvarande Folkets parkområdet prövas nu i detaljplaneprocessen. Här hittar du information om projektet. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att höra av dig till kommunen.

Nyheter om Lalandiaprojektet

Klagande beviljas inte prövning i Högsta domstolen

15 december, 2020 Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut rörande Lalandias etablering...

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd

6 augusti, 2020 Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för Mark- och miljödomstolens beslut angående...

Motala kommun kan avsluta försäljning av stugor

8 juli, 2020 Nu kan Motala kommun avsluta försäljningen av de 32 stugorna vid Varamobaden....

Klagande går vidare till Högsta domstolen

2 juli, 2020 Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut rörande Lalandias etablering...

Fyra snabba frågor om Lalandiaprojektet och ny kommunal simhall

30 juni, 2020 Det danska företaget Lalandia A/S vill etablera sig i Varamon och nuvarande...

Fråga om Lalandiaprojektet

Här kan du använda vår e-tjänst som formulär när du skickar in din fråga. Vi besvarar frågan så snart vi kan och publicerar i vissa fall svaret på webben.