Bild: Lalandia

Lalandiaprojektet

Det danska företaget Lalandia A/S semesterkoncept med semesterhus, ett stort inomhusvattenland samt andra sport- och nöjesaktiviteter i Varamon och nuvarande Folkets park-området prövas nu i detaljplaneprocessen. För att möjliggöra etableringen krävs att fem nya detaljplaner upprättas, antas och vinner laga kraft, se tidsplan för mer detaljer. Totalt omfattas 282 500 kvadratmeter mark. I dessa ska förutsättningarna för etableringen klargöras. Arbetet med detaljplanerna pågick under hela 2018 och den 10 december 2018 antogs dem även i Kommunfullmäktige. Samtliga detaljplaner är överklagade hos Mark- och miljödomstolen och ett beslut inväntas därmed.

På de här sidorna kan du läsa allt om projektet och ta del av alla offentliga dokument. Du hittar också filmer från de informationsmöten som har genomförts. Vi har samlat vanliga frågor och svar om Lalandiaprojektet. Om du inte hittar din fråga där kan du skicka in den till oss.

Läs mer

Tidplan

Här tar du del av detaljplaneprocessen som pågår och den tidplan som gäller.

Handlingar, bilder, illustrationer och filmer

Här hittar du de handlingar som presenteras kontinuerligt under hela detaljplaneprocessen.

Frågor och svar

Här hittar du svar på många av dina frågor. Skulle du ändå sakna något kan du alltid skicka in din fråga via vårt formulär längre ner på sidan.

Ställ din fråga till oss

Här kan du använda vår e-tjänst som formulär när du skickar in din fråga. Vi besvarar frågan så snart vi kan och publicerar aktuella svar direkt under funktionen, frågor och svar här på webbsidan. Håll dig gärna uppdaterad.

Ställ din fråga här