Värmepump

Med en värmepump utvinner du värme från solens strålar som lagrats i berg, mark, vatten eller luft. Energin överförs till din bostad med hjälp av energieffektiv teknik och belastningen på miljön minskar.

Anmälan via e-tjänst

Anmäl installation av värmepump enklast via vår e-tjänst. Du ska också skicka in granneyttrande.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Läs mer

Cisterner

Om du i samband med värmepumpsinstallationen tar en oljecistern ur bruk ska du informera miljö- och hälsoskyddsenheten. Här kan du läsa om hur du gör en kostnadsfri anmälan.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej