Skyltar

Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt inom område med detaljplan och områdesbestämmelser. Det finns dock vissa undantag från lovplikten. Utanför område med detaljplan krävs det inte bygglov för att sätta upp en skylt.

Behöver jag söka bygglov?

Du behöver söka bygglov för:

  • att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom detaljplanerat område eller inom område med områdesbestämmelser.

Du behöver inte bygglov för:

  • en skylt vars area är högst 1,0 m² eller en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m². Undantag från bygglovsplikt för dessa skyltar gäller dock inte om skylten uppförs inom bebyggelseområde, på/eller i anslutning till byggnad som är särskilt värdefull.
  • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
  • en skylt inomhus
  • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
  • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
  • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen
  • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen.

Vad gäller för att bygga där du bor?

Utanför detaljplanerat område

Du behöver inget bygglov för skyltar utanför detaljplanerat område. Däremot måste du ha Trafikverkets godkännande om skylten placeras vid en väg.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Om du har ett pågående ärende

Du kan kontakta din handläggare via servicecenters telefonnummer för ett pågående ärende under kontorstid på vardagar.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej