Är du intresserad av att jobba med människor? Vill du ha ett arbete som är stimulerande och omväxlande? Om svaret är ja så kanske vår vård- och omsorgsutbildning är rätt val för dig.
Du som har minst ett helt års heltids yrkeserfarenhet (cirka 1 900 timmar) inom vård och omsorg ges möjlighet att validera dina kunskaper genom vår lärlingsutbildning.

Vård- och omsorgsutbildningen ingår i Vård- och Omsorgscollege, en nationell satsning där ett nära samarbete sker mellan utbildningsanordnare och arbetsliv. Genom vårt samarbete i Vård- och Omsorgscollege ökar du dina möjligheter till att få arbete efter avslutade studier.

Vård- och omsorgsutbildningen omfattar 1 550 gymnasiepoäng närstudier. Närstudier är när du läser det mesta i utbildningen på plats enligt ett schema i en grupp med andra elever.

Utbildningen består delvis av ett antal kurser som alla läser gemensamt, delvis av inriktningsspecifika kurser.  Vår vård- och omsorgsutbildning har fyra olika inriktningar där du får fördjupa dig i kurser som är lämpliga för ditt framtida yrkesliv. De inriktningar som vi har är Äldreomsorg, Psykiatri, Akutsjukvård, och Funktionsnedsättning.

Utbildningen går generellt sett på tre terminer där den sista terminen nästan bara är praktik där du är ute på en arbetsplats. Du har också tid till att läsa in dig på material som rör din inriktning. Du har också regelbundna träffar med din handledare här på skolan.

Information om vilka kurser som ingår i utbildningen hittar du längst ner på sidan.

Vår vård- och omsorgsutbildning startar både hösttermin och vårtermin.

Lärlingsutbildning för vuxna inom vård och omsorg

Lärlingsutbildning för vuxna syftar till att ge elever en grundläggande yrkesutbildning och en ökad arbetslivserfarenhet. Utbildningen omfattar minst 20 veckor och är som mest 2 år. Till övervägande del genomförs utbildningen på en arbetsplats. Utbildningen kan vid behov anordnas på deltid eller kombineras med övrig vuxenutbildning. Lärlingsutbildningen planeras i samråd med branschen som utbildningen är avsedd för.

Vid planeringen och genomförandet av utbildningen kan det förekomma en validering av tidigare förvärvade kunskaper och erfarenheter.

Här hittar du information om vilka kurser som ingår i vård- och omsorgsutbildningen som man läser på plats här på vuxenutbildningen i Motala. Programgemensamma kurser läser alla men sedan skiljer sig kurserna lite mellan de olika inriktningarna.

Programgemensamma kurser

Kurs Antal poäng
Vård- och omsorgsarbete 1 200 gp
Vård- och omsorgsarbete 2 150 gp
Medicin 1 150 gp
Hälsopedagogik 100 gp
Etik och människans livsvillkor 100 gp
Psykiatri 1 100 gp
Psykologi 1 50 gp
Specialpedagogik 1 100 gp
Samhällskunskap 1a1 50 gp
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 gp

Inriktning: Äldreomsorg

Kurs Antal poäng
Äldres hälsa och livskvalitet 200 gp
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 gp
Hemsjukvård 100 gp
Gymnasiearbete 100 gp

Inriktning: Psykiatri

Kurs Antal poäng
Psykiatri 2 200 gp
Samhällsbaserad psykiatri 100 gp
Rättspsykiatri 100 gp
Gymnasiearbete 100 gp

Inriktning: Akutsjukvård

Kurs Antal poäng
Akutsjukvård 200 gp
Palliativ vård 100 gp
Medicin 2 100 gp
Gymnasiearbete 100 gp

Inriktning: Funktionsnedsättning

Kurs Antal poäng
Socialpedagogik 100 gp
Friskvård och hälsa 100 gp
Specialpedagogik 2 100 gp
Hemsjukvård 100 gp
Gymnasiearbete 100 gp

 

När du läser kurser på Vård- och omsorgsutbildningen ska du köpa din egen kurslitteratur. Här hittar du information om vilka böcker som används i vilka kurser och vad som gäller för olika terminer.

Litteraturlista för termin 1

Hälsopedagogik

Axelsson, A-K. (2016) Hälsopedagogik (2: upplagan). Sanoma Utbildning: Stockholm.

Medicin 1

Setterberg, Elsie. (2011) Medicin 1 och 2. Liber: Stockholm.

Samhällskunskap 1a1

Algren, Furevik, Höjelid, Nilsson (2018)Reflex 50. Gleerups utbildning AB: Malmö. ISBN: 9789140697349

Vård och omsorgsarbete 1

Imborn, M, Åsbrink, B och Hjelm K. (2017) Vård- och Omsorgsarbete 1. Bonniers Utbildning AB: Stockholm.

Litteraturlista för termin 2

Etik och människans livsvillkor

Cronlund, K. (2017) Etik och människans livsvillkor (2: upplagan). Sanoma Utbildning: Stockholm.

Psykiatri 1

Göransson, A-M. (2018). Psykiatri 1. Sanoma Utbildning AB: Stockholm.

Psykologi 1

Psykologi 1 och 2a av Nadja Ljunggren, Förlag: Liber (ISBN: 9789147092963)

Specialpedagogik 1

Höstfält-Svensson, S. (2016) Specialpedagogik 1(2: upplagan ). Sanoma Utbildning AB: Stockholm.

Vård och Omsorgsarbete 2

Hjelm, Kjell (2019) Vård- och omsorgsarbete 2. Sanoma utbildning AB: Stockholm.

Litteraturlista för termin 3

Utgång Funktionsnedsättning

Höstfält-Svensson, S. (2013) Specialpedagogik 2. Sanoma Utbildning AB: Stockholm.

Carlander, H. (2014) Socialpedagogik. Sanoma Utbildning AB: Stockholm.

Levy, E.(2013) Hemsjukvård. Sanoma Utbildning AB: Stockholm.

Utgång Psykiatri

Andersson Höglund, I. & Hedman Ahlström, B. (2014). Samhällsbaserad psykiatri. Sanoma Utbildning AB: Stockholm.

Andersson-Höglund, I. & Hedman-Ahlström, B. (2014). Psykiatri 2. Sanoma Utbildning AB: Stockholm.

Strand, S., Holmberg, G. & Söderberg, E. (2018).  Den rättspsykiatriska vården. Studentlitteratur AB: Lund. (Den här litteraturen är bra men inte ett måste att införskaffa.)

Utgång Sjukvård

Bengtsson, M. & Lundström, U. (2015). Palliativ vård. Gleerups Utbildning AB: Malmö.

Setterberg, E. (2011). Medicin 1 och 2. Liber AB: Stockholm.

Stenlund, A-L. (2016). Akutsjukvård. Gleerups Utbildning AB: Malmö.

Utgång Äldreomsorg

Levy,E(2013) Hemsjukvård. Sanoma Utbildning AB: Stockholm.

Skog, M. (2012). Vård och omsorg vid demenssjukdomar. Sanoma Utbildning AB. Stockholm.

Skog, M & Grafström, M ( 2013) Äldres hälsa och livskvalitet. Sanoma utbildning AB: Stockholm.

Grundskolekompetens eller motsvarande med godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk.

Utbildningen ger rätt till studiemedel från CSN. 

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare innan du gör din ansökan så kan du få hjälp med att planera dina studier.

Här kan du göra din ansökan.

Nästa start för Vård- omsorgsutbildningen är den 13 januari 2020.

Antagningsbesked

Innan utbildningsstart så får du ett antagningsbesked som en PDF-fil till den mail som du skrev in när du ansökte. Du kan också se det antagningsbesked under Min Sida i Webansökan

Antagning för vuxenutbildningen
Telefon: 0141-22 55 44
E-post: antagningvux@motala.se

Postadress
Box 956
591 29 Motala

Studie- och yrkesvägledning
Telefon: 0141-22 56 26, 0141-22 58 93
E-post: vuxsyv@motala.se

Lena Korall
Samordnare Vård och omsorg
Telefon: 0141-22 34 07, 070-582 40 61
E-post: lena.korall@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej