Utbildningen genomförs i lärlingsform, vilket innebär att stor del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats, men du kommer även att vara i skolan ungefär 1 dag i veckan.

Den här utbildningen är för dig som redan arbetar inom förskolan i Motala kommun och som saknar en barnskötarexamen. Utbildningen är i lärlingsform. Det betyder att den största delen av utbildningen sker på en arbetsplats. Du kommer att vara hos oss på Vuxenutbildningen ungefär en dag i veckan.

Lärlingsutbildningen bygger på gymnasiekurser inom pedagogik, hälsa, pedagogiskt arbete, specialpedagogik och gymnasiearbete. Den består av totalt 1300 poäng. Utbildningen kommer att vara ungefär tre terminer. Du kommer kunna validera kurser och det kan göra att din utbildning blir kortare.

För att kunna läsa den här kursen måste du ha betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Antagning för vuxenutbildningen
Telefon: 0141-22 55 44
E-post: antagningvux@motala.se

Postadress
Box 956
591 29 Motala

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0141-22 56 26, 0141-22 58 93
E-post: vuxsyv@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej