Kockutbildning

Restaurangyrkets framtid ser fortsatt ljus ut och vi erbjuder en bred utbildning mot en bransch som i sin tur erbjuder många olika verksamhetsinriktningar. Vi lägger fokus på helheten där hantverksskicklighet, service, samarbetsförmåga, kreativitet, ansvarstagande och initiativtagande är viktigt.

Efter avslutad utbildning finns flera yrken att välja mellan. Du har en grundutbildning som kock och servitör, men med mer erfarenhet och i en förlängning kan detta även innebära att du kan arbeta som köksmästare, hovmästare, restaurangchef eller liknande. Restaurangyrket är ett internationellt yrke där svenskar generellt har ett högt anseende. Det finns även flera eftergymnasiala vidareutbildningar att söka och studera.

Utbildningen är på gymnasial nivå och ges på heltid under ett läsår på Carlsund utbildningscentrum i Motala. Vi står för omklädningsrum och arbetskläder och på vårt skolbibliotek kan du låna den litteratur som våra kurser kräver.

Övning ger färdighet

Under utbildningen kommer du att få chans att öva dina kunskaper i vår egen Restaurang Blåklinten. Det arbetet, samt 7 veckors restaurangpraktik, gör dig väl förberedd inför kommande arbetsliv.

Utbildningen innehåller följande nationella kurser:

 • Matlagning 1 100 p
 • Matlagning 2 200 p
 • Matlagning 3 200 p
 • Specialkost 100 p
 • Hygienkunskap 100 p
 • Livsmedel- och näringskunskap 1 100 p
 • Servering 1 100 p
 • Servering 2 200 p
 • Yrkessvenska 50p 50 p

Totalt 1100 p / 1150 p

Grundskolekompetens eller motsvarande med godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk.

Här kan du göra din ansökan.

Om du har frågor så kontakta Antagningen:

0141-22 55 44
antagningvux@motala.se

Antagningsbesked

Innan utbildningsstart får du ett antagningsbesked till den mejl som du använde vid ansökan. Du får beskedet som en bifogad PDF-fil. Antagningsbeskedet kan du också se under Min sida i Webbansökan.

Alla som läser på kommunal vuxenutbildning ska ha en individuell studieplan. Den individuella studieplanen hjälper dig att planera dina studier; vilka kurser du ska läsa, vad ditt mål med studierna är och hur lång tid dina studier väntas ta. Boka gärna en tid med en av våra studie- och yrkesvägledare så får du hjälp med att upprätta din individuella studieplan.

Studier på gymnasial nivå ger rätt till studiemedel från CSN.

Du får betyg efter varje avslutad kurs. Betyget E, D, C, B, och A är godkända betyg. A är det högsta betyget. Betyget F är ett underkänt betyg.

Antagning för vuxenutbildningen
Telefon: 0141-22 55 44
E-post: antagningvux@motala.se

Postadress
Box 956
591 29 Motala

Studie- och yrkesvägledning
Telefon: 0141-22 56 26, 0141-22 58 93
E-post: vuxsyv@motala.se

Jan Green
Utbildningsansvarig för kockutbildningen
Telefon: 0141-22 57 30
E-post: jan.green@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej