Industriutbildningen kommer inte att fortsätta i Motala

Industriutbildningen i Motala, som vuxenutbildningen tillsammans med Montico bedriver idag, kommer inte att fortsätta i Motala efter 30 november. Efterfrågan på utbildningen är inte tillräckligt stor.

Med en för liten efterfrågan kan vi inte erbjuda en utbildning med kvalité och samtidigt få kostnadstäckning.  Idag går sex elever på den aktuella utbildningen. Två av dessa är klara med utbildningen senast 30 november.

De fyra elever som inte blivit färdiga med sina studier erbjuds att slutföra studierna på Monticos utbildningsenhet i Tranås. 

– Eleverna kommer att få sina kollektivresor ersatta av Montico, säger Josef Nagy, affärsutvecklingschef på Montico.

– Det är tråkigt att vi inte kan erbjuda industriutbildning inom vuxenutbildning i Motala. Samtidigt förstår vi att utbildningar med stora kostnader inte kan bedrivas om det inte kan garanteras ett visst elevunderlag. Vi välkomnar ett fortsatt samarbete med Montico på annan ort eftersom vi är mycket nöjda med utbildningen, säger rektor Nicklas Helander.

Om utbildningen

Under utbildningen får du lära dig att använda industriell utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer och arbeta med kvalitetssäkring för både produktion som färdig produkt. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del i utbildningen som knyter ihop teori och praktik. Innan du bestämmer dig för att läsa utbildningen får du gärna komma på ett studiebesök hos oss. Läs mer om studiebesök här.

Utbildningen anordnas av Montico

Inriktningar

Det finns två inriktningar att välja på:
Svetsteknisk utbildning (ca 43 veckor)
Verkstadsteknik/CNC-utbildning (ca 45 veckor)

Utbildningens längd varierar beroende på dina förkunskaper och studietakt. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i studietiden. Läs mer om de olika inriktningarna längre ner.

Förkunskaper

Grundläggande nivå i svenska/svenska som andra språk, grundläggande nivå i matematik. Betygskopior ska bifogas ansökan.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen är till stor del digital, men de böcker som du behöver får du själv betala. Arbetskläder och skor bekostar du också själv.

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Du ansöker själv om studiemedel från CSN.

Observera att utbildningen inte går att söka.

Antagning för vuxenutbildningen
Telefon: 0141-22 55 44
E-post: antagningvux@motala.se

Postadress
Box 956
591 29 Motala

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0141-22 56 26, 0141-22 58 93
E-post: vuxsyv@motala.se

Steve Can
Utbildningssamordnare Montico
Telefon: 0141-22 35 20
E-post: steve.can@montico.se

 

Svetsteknisk utbildning

Som svetsare arbetar du inom tillverkningsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag, entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten vid olika industrier. Du kan till exempel arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner. Svetsutbildningen genomförs enligt utbildningsriktlinjer för godkänd internationell svetsare – IW – i en eller flera av metoderna MIG/MAG, MMA, TIG eller gassvetsning.

För att klara av utbildningen till svetsare ska du vara praktisk och tycka om att arbeta med händerna. Innan du söker utbildningen rekommenderar vi att du gör ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket
får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som
studerande. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del i utbildningen som knyter ihop teori och praktik.

Utbildningens längd

Svetstekniska utbildningen är cirka 43 veckor. Utbildningens längd kan variera beroende på
dina förkunskaper och studietakt. APL ingår i utbildningstiden.

Programgemensamma kurser

Kursnamn Poäng
Människan i Industrin 1 100 gp
Industritekniska processer 1 100 gp
Produktionsutrustning 1 100 gp
Produktionskunskap 1 100 gp

Valbara kurser inom inriktningen

Kursnamn Poäng
Produktutveckling 1 100 gp
Materialkunskap 1 100 gp
Interna transporter 50 gp
Svets grund 100 gp
Kälsvets 1 100 gp
Kälsvets 2 100 gp
Stumsvets 1 100 gp
Stumsvets 2 100 gp
Rörsvets 1 100 gp
Rörsvets 2 100  gp

Verkstadsteknik, CNC

Verkstadsmekaniker är ett högkvalificerat yrke där det råder brist på arbetskraft i både hög- och lågkonjunktur. Du kan utbilda dig till verkstadsmekaniker, montör, CNC-operatör eller
underhållstekniker. Som CNC-operatör blir dina arbetsuppgifter att övervaka maskinen och se till att detaljerna håller rätt mått och kvalitet.

Utbildningen läggs upp individuellt med yrkeskurser som ingår i motsvarande nationella program i gymnasieskolan. Du som har tidigare yrkeserfarenhet kan genomgå en spetsutbildning. Innan du söker utbildningen är det viktigt att du gör ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande. Under utbildningens gång utvecklar du förmågan att använda industriell utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för både produktion och färdig produkt. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del i utbildningen som knyter ihop teori och praktik.

Utbildningens längd

Verkstadsteknik/CNC-utbildningen är cirka 45 veckor.
Utbildningens längd kan variera beroende på dina förkunskaper och studietakt. Längden på utbildningen varierar också  beroende på vilka kurser man väljer och vilken typ av arbete man siktar mot. APL ingår i utbildningstiden. APL ingår i studietiden.

Programgemensamma kurser

Kursnamn Poäng
Människan i Industrin 1 100 gp
Industritekniska processer 1 100 gp
Produktionsutrustning 1 100 gp
Produktionskunskap 1 100 gp

Valbara kurser inom inriktningen

Kursnamn Poäng
Tillverkningsunderlag 1 100 gp
Materialkunskap 1 100 gp
Interna transporter 50 gp
Industriell mätteknik 1 50 gp
Produktionsutrustning 2 100 gp
Datastyrd produktion 1 100 gp
Datastyrd produktion 2 100 gp
Datastyrd produktion 3 100 gp
CAD/CAM 100 gp
Produktutveckling 1 100 gp
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej