Validering och vägledning på vuxenutbildningen

En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med val av yrke och studier utifrån dina intressen, mål och styrkor. Om du vill synliggöra och dokumentera kompetens som du skaffat dig genom arbete kan du kontakta Valideringscentrum.

Studie- och yrkesvägledning

Kontakta en studie- och yrkesvägledare för ett vägledningssamtal om du vill diskutera yrkesval, mål och hur du ska lägga upp dina studier.

Valideringscentrum

Validering innebär att du synliggör och dokumenterar kunskaper som du skaffat dig på annat sätt än genom studier. Kontakta Valideringscentrum för mer information.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej