Utöver de utbildningar och kurser som erbjuds vid Vuxenutbildningen i Motala har du möjlighet att söka utbildningar eller kurser via andra utbildningsanordnare runt om i landet.

Exempel på utbildningar som du kan söka i annan kommun

  • Byggutbildning- mark och anläggning, Ebersteinska gymnasiet/vuxenutbildning, Norrköping
  • Lantbruk på Vretagymnasiet, Ljungsbro
  • Trädgårdsutbildning, Himmelstadlundsgymnasiet/vuxenutbildning, Norrköping
  • Väktarutbildning, MoA Lärcentrum,  Linköping
  • Naturvetenskapliga kurser som närstudier, Lernia, Linköping

Individuell studieplan

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare i god tid innan kursstart så hjälper de dig med att planera dina studier.

Ansökan

Om du har hittat en intressant utbildning som ligger utanför Vuxenutbildningen i Motalas kursutbud skickar du den aktuella kommunens ansökan till vårt antagningskansli. Antagningskansliet beslutar sedan om Motala kommun åtar sig att stå för utbildningskostnaden eller inte.

Skicka den aktuella kommunens ansökan till:

Antagning för vuxenutbildning
Box 956
591 29 Motala

Antagningskansliet gör samma bedömning som vid alla ansökningar till all annan vuxenutbildning och de bedömer också om det finns ekonomiska förutsättningar att bekosta utbildningen.  Om antagningskansliet beslutar att Motala kommun står för kostnaden meddelar de den aktuella utbildningsanordnaren. Utbildningsanordnaren meddelar dig om du antagits eller inte till utbildningen du har sökt.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej