Fotograf: Petter Blomberg

På gymnasial nivå har du många olika kurser att välja mellan. Kurserna är samma som på de nationella programmen i gymnasieskolan. Du väljer utifrån intresse, behov och kunskapsnivå. Vilka kurser du väljer beror på vad du är intresserad av, men också på vilka mål du har med dina studier.

Du kan med det utbud av kurser som vi erbjuder läsa in en grundläggande behörighet för högskola eller universitet. Vi erbjuder även kurser som kan ingå i den särskilda behörigheten för utbildningar på högskola eller universitet. På gymnasial nivå kan du läsa enstaka kurser eller hela yrkesutbildningar. Du kan läsa närstudier eller på distans.

 • har avbrutit dina studier och vill återuppta dem.
 • behöver behörighet för studier vid universitet och högskola.
 • behöver en gymnasieexamen.
 • behöver kompetens för pågående eller kommande yrkesverksamhet.
 • vill läsa upp betyg från kurser på gymnasiet som du fått underkänt i.

Från och med 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning/komvux för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola. Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att få:

 • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • grundläggande behörighet till yrkeshögskola
 • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola.

Du kan läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, men bara en i taget. Du måste ha grundläggande behörighet innan du kan läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper. Vår studievägledare hjälper dig gärna att planera vilka ämnen du ska läsa och hur du kan kombinera dem.

Närstudier betyder att du har lärarledd undervisning på Carlsund Utbildningscentrum i grupp utifrån ett schema. Det är olika hur många träffar i veckan det är. Det beror på vilken kurs/kurser som du läser. Oavsett vilken kurs du läser så kommer du att ha lektioner som blandas med enskilda hemstudier. Det kan vara svårt att på egen hand veta vilka kurser som är lämpliga att kombinera och hur många kurser du behöver för heltidsstudier. Det är också viktigt att du börjar läsa på rätt nivå. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare i god tid innan kursstart, så får du hjälp med att göra en individuell studieplan.

Kurser på gymnasial nivå bygger oftast på varandra och indelas i nivåer som 1, 2, 3 och så vidare. Det kan vara svårt att på egen hand veta vilka kurser som är lämpliga att kombinera och hur många kurser du behöver för heltidsstudier. Det är också viktigt att du börjar läsa på rätt nivå. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare i god tid innan kursstart, så får du hjälp med att göra en individuell studieplan.

Förkunskaper

För att studera på gymnasial nivå måste du ha kunskaper motsvarande grundskola eller godkänt betyg från motsvarande kurser på grundläggande nivå. Kurser på gymnasial nivå bygger oftast på varandra och indelas i nivåer som 1, 2, 3 och så vidare. Kontakta en studie-och yrkesvägledare för att få hjälp med vad som krävs för vilken kurs.

Individuell studieplan

Alla som läser på kommunal vuxenutbildning ska ha en individuell studieplan. Den individuella studieplanen hjälper dig att planera dina studier; vilka kurser du ska läsa, vad ditt mål med studierna är och hur lång tid dina studier väntas ta. Boka gärna en tid med en av våra studie- och yrkesvägledare så får du hjälp med att upprätta din individuella studieplan.

Kurser som erbjuds som närstudier:

 • Biologi 1
 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Engelska 7
 • Filosofi 1
 • Filosofi 2
 • Historia 1a1, 1a2, 1b
 • Matematik 1a närstudier och distans
 • Matematik 1b närstudier och distans
 • Matematik 1c närstudier och distans
 • Matematik 2a närstudier och distans
 • Matematik 2b närstudier och distans
 • Matematik 2c närstudier och distans
 • Matematik 3b närstudier och distans
 • Matematik 3c närstudier och distans
 • Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b
 • Orienteringskurs studieteknik
 • Psykologi 1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b
 • Samhällskunskap 2
 • Svenska som andraspråk 1
 • Svenska som andraspråk 2
 • Svenska som andraspråk 3
 • Svenska 1
 • Svenska 2
 • Svenska 3

När du läser kurser på gymnasial nivå på vuxenutbildningen så ska du köpa din egen kurslitteratur. Här hittar du information om vilka böcker som används i vilka kurser. Efter att du har fått ditt antagningsbesked och du vet säkert att du ska läsa kursen så kan det vara bra att köpa de böcker du behöver så att du har dem vid kursstart.

Biologi

Biologi 1

Henriksson Anders (2012) Iris Biologi 1. Gleerups utbildning AB: Malmö. (ISBN: 9789140675996)

Boken finns även som digital bok och kan köpas på exempelvis  digibok eller ord och bok.

Filosofi

Filosofi 1

Persson Ulf och Öhman Kajsa (2013) Filosofera. Sanoma utbildning: Stockholm.  (ISBN: 9789152318218)

Historia

Historia 1a1/1a2/1b

Långström Sture , Ader Weronica , Ededal Ingvar och Hedenborg Susanna. (2018) Historia 1b: Den lilla människan och de stora sammanhangen. Studentlitteratur AB: Lund.  (ISBN: 978-91-441-2647-0)

Matematik

Matematik 1a/1b/1c

Szabo Attila, Larsson Niclas, Viklund Gunilla, Dufåker Daniel och Marklund Mikael . Matematik Origo, vux 1b/1c. Sanoma utbildning: Stockholm.  (ISBN: 978-91-523-1731-0).

Matematik 2a/2b/2c

Szabo Attila, Larsson Niclas, Viklund Gunilla, Dufåker Daniel och Marklund Mikael . Matematik Origo, vux 2b/2c. Sanoma utbildning: Stockholm.  (ISBN: 978-91-523-1905-5).

Matematik 3b/3c

 Szabo Attila, Larsson Niclas, Viklund Gunilla, Dufåker Daniel och Marklund Mikael. Matematik Origo, vux 3b/3c. Sanoma utbildning: Stockholm.  (ISBN: 978-91-523-2105-8).

Naturkunskap

Naturkunskap 1b

Lundegård Iann, Viklund Gunilla, Backlund Per och Broman Karolina (2011) Naturkunskap 1b. Sanoma utbildning: Stockholm. (ISBN: 9789152309001).

Naturkunskap 2

Synpunkt 2 digital bok, kan köpas på Digibok eller på Ord och bok

eller

Henriksson Anders (2017) Synpunkt 2 Upplaga 2. Gleerups Utbildning AB: Malmö. (ISBN: 9789140695864).

Psykologi

Psykologi 1

Ljunggren Nadja (2017) Psykologi 1 och 2a. Liber: Stockholm. (ISBN: 9789147092963)

Religionskunskap

Religionskunskap 1

Göth Lennart, Lycken Rüter Katarina, Wirström Veronica (2018) Religion 1 för gymnasiet. Natur och kultur: Stockholm.

Digital bok eller tryckt.

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1

Algren, Furevik, Höjelid Nilsson (2018) Reflex 50. Gleerups utbildning AB: Malmö. (ISBN: 9789140697349)

Samhällskunskap 1a2/1b

Reflex Plus digital, 6 mån. 

eller

Almgren, Furevik, m.fl. (2017) Reflex Plus. Förlag: Gleerups utbildning AB: Malmö. (ISBN: 9789140695574)

Svenska och Svenska som andraspråk

Svenska 1, Svenska som andraspråk 1

Sjöstedt Bengt  och Jeppsson Thomas (2011) Människans texter – språket. Förlag: Studentlitteratur: Lund. (ISBN: 9789144059242).

Svenska 2, Svenska som andraspråk 2

Huvudbok:

Lindqvist Karl och Lindqvist Anders (2012) Människans texter – Litteraturen. Studentlitteratur: Lund. (ISBN: 9789144059822).

Hjälpbok:

Sjöstedt Bengt  och Jeppsson Thomas (2011) Människans texter – språket. Förlag: Studentlitteratur: Lund. (ISBN: 9789144059242).

Svenska 3, Svenska som andraspråk 3

Huvudbok:

Sjöstedt Bengt  och Jeppsson Thomas (2011) Människans texter – språket. Förlag: Studentlitteratur: Lund. (ISBN: 9789144059242).

Hjälpbok:

Lindqvist Karl och Lindqvist Anders (2012) Människans texter – Litteraturen. Studentlitteratur: Lund. (ISBN: 9789144059822).

För dig som behöver extra stöd finns en orienteringskurs som heter Studieteknik. Kursen är för dig som har läs- och skrivsvårigheter och behöver träna mer på det och få lite extra hjälp. Du söker den via vår webbansökan. Kursen ger rätt till studiemedel. På kursen ges inget betyg, men du kan få ett intyg. Kursen går ej på distans.

Vuxenutbildningen i Motala erbjuder även distansstudier. Du kan läsa gymnasiala kurser, men även Undervisning i svenska för invandrare kurs C och D. Du kan själv välja i vilken takt du studerar, 100 %, 50 % eller 25 %. Det här är ett bra alternativ för dig som inte har möjlighet att läsa närstudier. Att läsa på distans ger dig friheten att läsa när det passar dig själv, men det är viktigt att du tar ett stort eget ansvar. Distansstudier gör att du kan få stort inflytande över planeringen och genomförandet, men det är viktigt att planera sin tid så att allt blir gjort.

För att läsa på distans behöver du en dator med internetuppkoppling för att kunna kommunicera med dina lärare och lämna in uppgifter. Distanskurserna kan innehålla obligatoriska moment som till exempel prov, laborationer och vissa språkliga övningar i grupp. Dessa moment genomförs på anvisad plats i Motala. Till distansstudier är det kontinuerlig antagning under året.

Ansök till studier

Ansök till kurser här på webben. Om du har frågor kontakta Antagningen på telefonnummer 0141-22 55 44 eller e-post antagningvux@motala.se.

Antagningsbesked

Innan utbildningsstart får du ett antagningsbesked till den mejl som du använde vid ansökan. Du får beskedet som en bifogad PDF-fil. Antagningsbeskedet kan du också se under Min sida i Webbansökan.

Studiemedel

Studier på gymnasial nivå ger rätt till studiemedel från CSN.

När du läser närstudier här hos oss på Vuxenutbildningen i Motala får du tillgång till Office 365. Office 365 är en tjänst där du får tillgång till verktyg som kan hjälpa dig i dina studier. Bland annat får du tillgång till Word, Excel och Power Point och även en molntjänst där du kan spara dina skolarbeten. Det är även här du hittar din skolmail och vår lärplattform: Teams for Education. Du loggar in på: https://portal.office.com och du får inloggningsuppgifter till allt av din lärare när du börjar hos oss.

Du får betyg efter varje avslutad kurs. Betyget E, D, C, B, och A är godkända betyg. A är det högsta betyget. Betyget F är ett underkänt betyg. Du måste själv begära ut ditt betyg. Det skickas inte hem automatiskt.

Antagning för vuxenutbildningen
Telefon: 0141-22 55 44
E-post: antagningvux@motala.se

Postadress
Box 956
591 29 Motala

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0141-22 56 26, 0141-22 58 93
E-post: vuxsyv@motala.se

Elevsystem - IST och Dexter

Här kan du logga in i Dexter, vårt elevsystem för frånvarorapportering, betyg med mera.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej