En lärare och två elever under en lektion.

Fotograf: Petter Blomberg

Grundläggande utbildning är för dig som inte har läst grundskolan. Den är anpassad för vuxna och du kan välja ämnen efter dina behov och förkunskaper. För att hitta rätt nivå för dina studier gör vi vid behov nivåtest i de olika ämnen som du planerar att läsa.

 • tycker att det är svårt att läsa, skriva och räkna.
 • behöver förbereda dig för studier på gymnasienivå.
 • vill läsa svenska som andraspråk.
 • behöver komplettera din utländska utbildning.

Du kan:

 • välja ämnen efter dina behov och förkunskaper.
 • läsa de ämnen som du behöver.
 • läsa på hel- eller deltid.
 • kombinera dina grundskolekurser med gymnasiekurser.

Orienteringskurs i Studieteknik

För dig som behöver extra stöd finns en orienteringskurs som heter Studieteknik. Kursen är för dig som har läs- och skrivsvårigheter och behöver träna mer på det och få lite extra hjälp. Kursen ger rätt till studiemedel. På kursen ges inget betyg, men du kan få ett intyg.

Orienteringskurs Hur fungerar Sverige? 

Kursen är för dig som vill förstå hur Sverige fungerar. I kursen varvas information med diskussion om svensk kultur, historia, värderingar och om svenska lagar. Kursen läses på halvtid under 10 veckor och är lämplig att kombinera med Grundläggande svenska som andraspråk, delkurs 1 eller SFI D. Kursen ger rätt till studiemedel. På kursen ges inget betyg, men du kan få ett intyg. Du behöver vara färdig med SFI C för att läsa kursen.

Individuell studieplan

Alla som läser på kommunal vuxenutbildning ska ha en individuell studieplan. Den individuella studieplanen hjälper dig att planera dina studier; vilka kurser du ska läsa, vad ditt mål med studierna är och hur lång tid dina studier väntas ta. Boka gärna en tid med en av våra studie- och yrkesvägledare så får du hjälp med att upprätta din individuella studieplan.

De här kurserna kan du läsa på plats hos oss:

 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk – Finns som både närstudier och flexstudier (en träff ungefär varannan vecka).

Orienteringskurser

 • Hur fungerar Sverige?
 • Studieteknik

Förkunskaper

Om du vill läsa svenska som andraspråk måste du ha betyg i kurs D från SFI. Om du inte har ett betyg från SFI får du göra ett nivåtest som visar om du kan klara av att läsa kursen eller inte.

Många av våra kurser ges i form av delkurser. Det betyder att kursen är uppdelad i flera mindre kurser. Till exempel finns det fyra delkurser i svenska som andraspråk, engelska och matematik. Vilken delkurs du börjar i beror på vad du har för förkunskaper.

Ansökan

Här kan du göra din ansökan till Vuxenutbildningen.

Om du har frågor så kontakta Antagningen:
0141-22 55 44
Skicka mejl till Antagningen

Antagningsbesked

Innan utbildningsstart får du ett antagningsbesked till den mejl som du använde vid ansökan. Du får beskedet som en bifogad PDF-fil. Antagningsbeskedet kan du också se under Min sida i Webbansökan.

Studiemedel

Studier på grundläggande nivå ger rätt till studiemedel från CSN.

Betyg

Du får betyg efter varje avslutad kurs. Betyget E, D, C, B, och A är godkända betyg. A är det högsta betyget. Betyget F är ett underkänt betyg. Du måste själv begära ut ditt betyg. Det skickas inte hem automatiskt.

Slutbetyg

Du som inte har en svensk grundskoleutbildning har rätt att läsa till ett slutbetyg på grundläggande nivå. För att få ett slutbetyg på grundläggande nivå måste du ha lägst betyg E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap.

När du studerar hos oss på Vuxenutbildningen i Motala får du tillgång till Office 365. Office 365 är en tjänst där du får tillgång till verktyg som kan hjälpa dig i dina studier. Bland annat får du tillgång till Word, Excell och Power Point och även en molntjänst där du kan spara dina skolarbeten. Det är även här du hittar din skolmejl och vår lärplattform: Teams for Education. Du får inloggningsuppgifter av din lärare när du börjar hos oss och loggar sedan in på: https://portal.office.com.

Antagning för vuxenutbildningen
Telefon: 0141-22 55 44
E-post: antagningvux@motala.se

Postadress
Box 956
591 29 Motala

Studie- och yrkesvägledning
Telefon: 0141-22 56 26, 0141-22 58 93
E-post: vuxsyv@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej