Låneregler

Här hittar du de regler som gäller när du lånar böcker på biblioteket på Carlsund utbildningscentrum. Biblioteket är i första hand avsett för studerande inom Carlsund utbildningscentrum och dess personal, men biblioteket är också öppet för allmänheten.

Lånekort

Lånekort får du vid ett personligt besök på biblioteket . Har du lånekort på ett annat Östgötabibliotek kan du  använda det sedan lånekortet registrerats hos oss. Med östergötlands gemensamma bibliotekskatalog har  du tillgång  till cirka 1,5 miljoner böcker, ljudböcker, talböcker, e-medier, tidningar och flera databaser med miljontals musikfiler och tidningsartiklar.

Lånekortet är en personlig värdehandling, där du ansvarar för alla lån som görs med kortet. Meddela oss genast vid förlust av kortet.  Du kan också få en pin-kod som möjliggör egna omlån och reservationer i vår katalog.

Lånetid

Lånetiden för ungdomsgymnasiets läromedel är så länge läraren avgör att boken behövs.

Lånetiden för övriga böcker  är 28 dagar och 14 dagar  för kurslitteratur och tidskrifter.  Lånetid för fjärrlån bestäms av det utlånande biblioteket.

Lån och omlån

När du fått ditt lånekort gör du dina utlån själv i vår utlåningsautomat.  Omlån kan göras online  via webbkatalogen (som du hittar på bibliotekets hemsida)  med knappen Mina sidor  (lånekortsnummer och pin-kod krävs) eller utföras i biblioteket av personalen. Omlån kan ej göras om boken är reserverad.

Reservera böcker

Böcker som är utlånade kan reserveras i webbkatalogen (skriv in titeln på boken och när posten kommer fram klicka på fliken Reservera) eller av personalen. När boken åter inkommit till biblioteket, meddelar vi låntagaren via sms, e-post, telefon eller brev.

Återlämning

Återlämning sker genom återlämningsautomaten  som finns i bibliotekskorridoren. Det skrivs automatiskt ut ett kvitto  som du ska spara i ett år, om det skulle uppstå en tvist mellan dig och biblioteket om materialet är återlämnat eller inte.

Det är lätt hänt att man använder varandras läromedel och lämnar tillbaka fel bok. För att hålla reda på vilken bok som är din kan du notera ditt namn med blyerts i boken.

Om du väljer att lämna in boken på ett annat bibliotek i Östergötland, kan du be om daterat kvitto i den händelse att det återlämnade boken inte kommer fram till oss.

Försenade lån och ej återlämnat eller skadat material

Försenade lån medför inte någon förseningsavgift.
Tre påminnelser skickas till dig: tre dagar före förfallodatumet kommer en övertidsvarning via sms, sedan två påminnelser med sju dagars mellanrum.

Avgift för ej återlämnad eller skadad  bok:  200 :-
Avgift för ej återlämnat eller skadat läromedel  300 :-

Har du fått en räkning  och anser att det är fel måste du omedelbart ta kontakt med oss. Betalar du inte fakturan eller återlämnar boken påförs även påminnelseavgifter och räntekostnader.
För betald bok som återfinns och återlämnas till biblioteket, återlämnas ersättningsavgiften.

Fjärrlån

För att få fjärrlåna böcker måste du vara inskriven låntagare vid vårt bibliotek och vid beställnings- eller utlåningstillfället visa lånekort.  För fjärrlånen gäller samma regler som för övrigt lånat material – men ersättningsstorleken beror på vilket belopp det utlånade biblioteket begär.

Regler för datoranvändning

Datorerna är avsedda för att i första hand användas för informationssökning och skrivarbete i samband med studier.

  • All användning kräver personlig inloggning.
  • Vid användning av trådlöst nätverk gäller de regler som skolan i övrigt ställt upp för användning av Internet.
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej