I Motala vill vi ständigt utveckla skolan. Vi ska lyckas med det genom att satsa på utbildningar, aktiviteter och projekt. Vår ambition är att alltid utgå ifrån varje elevs olika förutsättningar och behov.

IKT i skolan

IKT står för informations- och kommunikationsteknik. Eleverna i Motalas kommunala skolorna ska få med sig de redskap som behövs i en föränderlig framtid.

flicka som spelar fiol

El Sistema

El Sistema är ett musikaliskt verktyg för social och mänsklig utveckling. Orkestern eller kören blir en plats där alla kan känna tillhörighet och gemenskap. Ett mål är att musiken ska bidra till ett mer socialt hållbart samhälle samt öka integrationen och minska utanförskapet i samhället.

elever vid bord

Jämför skolor

På Välja skola presenteras Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat. Här kan du söka efter och jämföra skolor.

Föräldrasamverkan i förskolan

Vårdnadshavare för barn i förskolan ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Anmäl fel, lämna synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker om oss och hur vi ska bli bättre.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej