Vi vill gärna veta vad du tycker om oss och hur vi ska bli bättre. Om du har synpunkter eller klagomål på förskola eller skola kontaktar du i första hand ansvarig chef.
Du kan också lämna din synpunkt i ett formulär på webben eller fylla i en blankett.

Kontakta i första hand ansvarig chef

I första hand ber vi dig kontakta den chef som ansvarar för skolan, förskolan eller barnomsorgen när du vill lämna synpunkter.

Lämna in en synpunkt på webben eller med hjälp av blankett

lärare hjälper elev med lärplatta

Utveckling i skolan

Så här jobbar vi med utveckling i skolan.

två glada barn bland klossar

Servicegaranti för förskolan

Vi vill anpassa förskolan efter varje barns unika förutsättningar och behov. Se vad kommunens förskolor garanterar dig.

Föräldrasamverkan i förskolan

Vårdnadshavare för barn i förskolan ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje förskoleenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavare.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej