En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med att synliggöra dina styrkor och dina mål. I ett vägledningssamtal kan vi ge råd om utbildningar och yrkesval. Här hittar du kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare på Motala kommuns skolor.

Högstadieskolorna har egna studie- och yrkesvägledare placerade på skolan. Du hittar kontaktuppgifter på respektive skolas webbsida.

Studie- och yrkesvägledarna inom grundskolan kan erbjuda dig:

 • Vägledningssamtal
 • Information om studier och yrken enskilt och i grupp

Inför mötet kan du fundera kring:

 • Vad är du bra på?
 • Dina egenskaper
 • Intressen
 • Vad får dig att må bra?
 • Vad gör du på fritiden?

Praktisk arbetslivsorientering, prao

Eleverna i Motala kommun får möjlighet att komma ut och få en inblick i arbetslivet genom prao, praktisk arbetslivsorientering.

Praktiken sker under en vecka på vårterminen i årskurs 8. Men även i tidigare åldrar så är eleverna ute i arbetslivet genom ”prao för en dag”, ”skugga en vuxen” samt via studiebesök.

Praktik ger eleverna praktisk omvärldskunskap utanför skolans värld. Det är betydande för dem att få en inblick i arbetslivet för det fortsatta kunskapsbyggandet. Genom denna får eleverna tillfälle att bygga upp sin sociala kompetens och skapa nya kontakter, lära sig att interagera och agera tillsammans med andra utanför skolans miljö. Arbetslivets krav och förväntningar är viktigt för eleverna att ta del av och få kunskap om inför framtida gymnasie- och yrkesval.

Som elev i gymnasieskolan ska du göra flera val. Det är val av inriktning, individuellt val, valbara kurser med mera. När du slutar dina gymnasiestudier måste du ta ställning till om du ska söka fortsatta studier eller söka jobb. Valmöjligheterna är många och svåra att överblicka. Studie- och yrkesvägledaren ger dig råd, information och vägledning om detta.

Frågor och svar med våra studie- och yrkesvägledare

Här kan du se en film där studie- och yrkesvägledarna svarar på vanliga frågor som du kan ha när du går på gymnasiet.

Studie- och yrkesvägledare på Carlsunds utbildningscentrum

Sandra Gylldorff
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0141-22 54 73
E-post: sandra.gylldorff@motala.se

Studie- och yrkesvägledare på Platengymnasiet

Linda Wallgård
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0141-22 34 03
E-post: linda.wallgard@motala.se

Studie- och yrkesvägledare på Komvux

Telefonnummer: 0141-22 56 26 eller 0141-22 58 93.
E-post: vuxsyv@motala.se

Telefontid

Under följande tider finns alltid en av oss tillgänglig på telefon.

 • Måndag, tisdag och torsdag 8.00-9.30
 • Onsdag och fredag 13.00-14.30

Drop in

Studie- och yrkesvägledare finns på plats i studiehallen mittemot biblioteket på våning 2 på Carlsund utbildningscentrum.

Torsdagar klockan 13.30-16.00 och fredagar 9.30-11.30.

Här kan du exempelvis få hjälp med kortare frågor kring studier och arbete, tidsbokning, ansökan, CSN och blanketter.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Studie- och yrkesvägledarna på vuxenutbildningen kan hjälpa dig med:

 • enskilt vägledningssamtal.
 • ta reda på vilka dina mål är och hur du kan nå dem.
 • synliggöra dina styrkor, titta på alternativ och vad som krävs för att du ska komma vidare.
 • diskussioner om dina framtidsplaner och prat om yrkesval.
 • upprättande av individuell studieplan.
 • att planera ditt slutbetyg eller din gymnasieexamen.
 • tips om hur du själv kan söka information.

Tänk på att du kan få svar direkt från högskolor, universitet eller andra utbildningsanordnare när det gäller specifika frågor. Det gäller också frågor om studiemedel (CSN).

Så här kan du förbereda dig inför ett vägledningssamtal

Innan du träffar en studie-och yrkesvägledare kan det vara bra att förbereda sig lite. Här kan du få hjälp med det.

 • Utgå ifrån var du står nu och fundera över dina mål och hur du tänker nå dit.
 • Skriv ner tankar och funderingar du har.
 • Titta igenom kursutbud, titta gärna på utbildningar inom olika utbildningsformer.
 • Ta med dig betyg och andra handlingar som kan vara viktiga.

Har du korta frågor kan du komma på drop-in. För längre samtal är det bättre att boka en tid.

Studiemedel för vuxenutbildningen

Här kan du läsa mer om vad som gäller för studiemedel när du studerar vid vuxenutbildningen.

Slutbetyg

Efter den 1 juli 2020 byter dokumentet slutbetyg namn, och delvis innehåll, till gymnasieexamen. Det betyder att du fortfarande kan använda vissa av dina kurser från ett samlat betygsdokument i din gymnasieexamen.

Har du ett samlat betygsdokument?

Ta chansen nu och läs till ett slutbetyg. Efter den 1 juli 2020 ersätts slutbetyget med gymnasieexamen och då gäller delvis andra förutsättningar.

Du som har läst på gymnasiet när det var betygssystem G-MVG och inte fått en examen har fram till 1 juli 2020 på dig att läsa kurser för att sedan begära ut ett slutbetyg. Det räcker inte med ett samlat betygsdokument för att söka till vidare studier, till exempel högskola.

Du som redan har läst på Komvux men inte begärt ut ett slutbetyg behöver också göra det senast 1 juli 2020 för att kunna ansöka till högskola/universitet eller andra studier.

Varför ta ut ett slutbetyg?

 • Det ger grundläggande behörighet till högskola/universitet och yrkeshögskoleutbildningar.
 • Det är vanligt att arbetsgivaren efterfrågar vid anställning.
 • Det är en värdehandling i din framtid.

Vad krävs för ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning?

Ett slutbetyg måste innehålla 2 350 poäng. 600 poäng är kärnämneskurser, 1 750 poäng är fritt valda kurser. Följande kurser måste vara med i ett slutbetyg:

 • Svenska A+B/svenska som andra språk A+B
 • Engelska A
 • Samhällskunskap A
 • Religionskunskap A
 • Matematik A
 • Naturkunskap A

2 250 poäng måste vara godkända för att slutbetyget ska ge grundläggande behörighet, dessutom krävs godkänt betyg i svenska A och B, matematik A och engelska A eller motsvarande kurser i Vux 12.

Betyg från ungdomsgymnasiet får tas med förutom betyg i estetisk verksamhet, idrott och hälsa A och kurser i specialidrott.

Kurser från Vux 12 får tas med.

Här kan du hitta mer information om olika utbildningar:

Valideringscentrum

Validering innebär att du synliggör och dokumenterar kunskaper som du skaffat dig på annat sätt än genom studier. Kontakta Valideringscentrum för mer information.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej