Är du intresserad av att starta en fristående förskola eller skola? Här får du information om vad som gäller.

Kommunen beslutar om fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

För att starta fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg (familjedaghem) krävs godkännande och beslut om rätt till bidrag enligt skollagen. Bildningsnämnden i Motala kommun beslutar om godkännande och bidrag och har därför tagit fram riktlinjer för verksamheterna.

Skicka in en ansökan till Motala kommun om du vill starta en ny

  • Förskola
  • Enskild pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor (PDF, 37 kB)

Anvisningar och blankett för ansökan om fristående förskola (PDF, 82 kB)

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg (PDF, 152 kB)

Blankett för ansökan om enskild pedagogisk omsorg (PDF, 147 kB)

Skolinspektionen beslutar om fristående skola

Bestämmelserna är till stora delar samma för offentliga och fristående skolor. Om inte något annat anges gäller samma bestämmelser för de olika skolformerna förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola oavsett om huvudmannen är kommunal, landstingskommunal eller enskild.

Skicka in en ansökan till Skolinspektionen om du vill starta en ny

  • förskoleklass
  • grundskola
  • grundsärskola
  • fritidshem
  • gymnasieskola

Anmälan av undervisningslokaler

Innan du startar undervisning i offentliga lokaler behöver du göra en anmälan till kommunen.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej