Vi vill ständigt förbättra skolan.  För att kunna göra det behöver vi hjälp av dig som går i årskurs 5 eller 9.

Genom att fylla i en digital enkät berättar du vad du tycker om skolan – vad som är bra och vad som kan bli bättre.

Till enkäten för årskurs 5

Till enkäten för årskurs 9