Berith Thapper, specialpedagog, tillsammans med sina elever. Fotograf: Petter Blomberg

Grundsärskolan är en särskild skolform. Den är anpassad för elever som bedöms att inte uppnå grundskolans kunskapskrav.
I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare, söka arbete och delta aktivt i samhällslivet. Dessutom ger gymnasieskolan möjlighet till personlig utveckling.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej