Praktik i skolan

Praktik i skolan kan antingen innebära lärarpraktik för lärarna, VFU, som ingår i lärarutbildningen och är förlagd till de olika skolorna. Praktiken kan också vara praktisk yrkesorientering, Prao, som eleverna utför på en arbetsplats under högstadiet.

Elevpraktik, PRAO

I årskurs 8 får eleverna en veckas prao på en arbetsplats och vid flera tillfällen får eleverna träffa representanter från olika yrkeskategorier. I årskurs 9 får eleverna göra studiebesök både på olika arbetsplatser och på olika gymnasieskolor.

Lärpraktik, VFU

VFU är en förkortning för verksamhetsförlagd utbildning, och utgör en del av bland annat lärarutbildningarna vid högskolor och universitet.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej