Modersmålsundervisning Modersmålslärare

Fotograf: Anders Rörby

Motala kommun erbjuder elever som talar ett annat språk än svenska undervisning i sitt modersmål. Kommunen erbjuder även studiehandledning och modersmålsstöd.

Modersmål

Motala kommun erbjuder elever som talar ett annat språk än svenska undervisning i sitt modersmål. Undervisningen ska hjälpa eleven att utveckla sitt språk och lära sig mer om den egna kulturen. Undervisningen ska även underlätta elevernas utveckling till att bli tvåspråkiga med dubbel kulturell identitet. Modersmålsundervisning är frivillig.

Studiehandledning

Motala kommun erbjuder elever studiehandledning på modersmålet. Handledningen syftar till att stödja undervisningen i olika ämnen och för att ytterligare stimulera språkutvecklingen. Den ges till elever som inte kan följa undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska.

Modersmålsstöd

Förskolebarn med annat modersmål än svenska har möjlighet till  modersmålsstöd. Detta stöd består i att en modersmålsstödjare, som talar barnets modersmål, kommer till förskolan och arbetar med barnet.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej