Miljöbestämmelser

För att barn, elever och personal ska orka med sin arbetsdag på förskolan och skolan är det viktigt med en god miljö. En god miljö är också viktig för barnens och elevernas lärande och hälsa. Miljö i skolan och förskolan omfattar både inom- och utomhusmiljön. Samband mellan utemiljöers utformning och barns fysiska aktivitet har påvisats. Den fysiska aktiviteten ökar barns och elevers inlärningsförmåga.

Skolor och förskolor är delvis offentliga lokaler och det finns flera lagar och regler för vad som gäller. Det är förskolechef och rektor som är ansvarig för barnens, elevernas och personalens miljö. Det är de som ska kontaktas vid problem med inom- eller utomhusmiljön. Lagen Miljöbalken föreskriver att den som driver en förskola eller skola ska arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Förskolor och skolor ska ha en fungerande egenkontroll och regelbundet undersöka och bedöma risker ur hälso- och miljösynpunkt.

Miljö- och hälsoskyddsenheten genomför tillsyn på förskolor och skolor. Vid tillsynen kontrolleras verksamheternas egenkontroller, att rutiner och regler följs och om fastigheten uppfyller de krav som finns gällande bland annat städning, ventilation, buller, radon och kemikaliehantering.

Inomhusmiljö

Vi tillbringar stor del av vår tid inomhus – i bostaden, skolan, på förskola eller på jobbet. Hur innemiljön ser ut har därför stor betydelse för hur vi mår. Dålig ventilation, nya bygg- och inredningsmaterial, fukt- och mögelskador är några av de saker som bidragit till att många människor upplevt problem.

Rökfria miljöer

Miljö- och hälsoskyddsenheten utövar tillsyn enligt Tobakslagen (1993:581). Tobakslagen reglerar hur man får röka i offentliga miljöer. Det är exempelvis inte tillåtet att röka på skolgårdar, i kollektivtrafik eller på restauranger. Det finns även reglerat hur försäljning och marknadsföring får ske.

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedriver tillsyn av skolgårdar och förskolor.

Giftfri förskola

Kommunens förskolor arbetar för att minska mängden kemikalier i förskolorna genom att arbeta med Giftfri förskola. Det handlar dels om att rensa bort leksaker och hobbymaterial som innehåller kemikalier som är skadliga, dels att det som köps nytt är kemikaliesmart – köpa ekologisk och kemikaliesmart mat, inga plåtkonserver eller plastredskap – att städningen är bra och kemikaliesmart och att byggnationen är kemikaliesmart. Vägen mot en giftfri förskola (PDF, 1,6 MB)

Krav vid renovering och nybyggnation

Motala kommun äger de flesta hus som de kommunala skolorna och förskolorna har sin verksamhet i. Husens varierande ålder gör de pedagogiska utgångspunkterna väldigt olika. Vid renovering och nybyggnation säkerställs att dagens lagar och riktlinjer följs.

Tryggare skola

Tryggare skola är ett samarbete inom Motala kommun. Målet är att skapa tryggare och trivsammare miljöer i våra skolor. Då kan vi också minska klotter och skadegörelse. I Motala arbetar vi sedan länge aktivt mot anlagd brand. Här samarbetar skola och räddningstjänst med mycket bra resultat.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej