Buller i skolan

Ljud vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallar vi för buller. Vad som uppfattas som buller varierar med person, sammanhang och ålder. Är ljudnivåerna höga kan det skada vår hörsel. Men även buller med låg ljudnivå påverkar oss. Det kan till exempel göra oss trötta, stressade eller ge oss svårighet att koncentrera oss.

I skolor och förskolor är det oftast barnen och eleverna själva som orsakar det mesta och det skadligaste bullret. Exempelvis kan bullret från byggnadens, ventilationen, upplevas som störande och tröttande. Vid renovering och nybyggnation ställs höga krav gällande godtagbara ljudnivåer från installationer och rumsakustik, och det säkerställs att lagar och riktlinjer följs. Misstänker du att ditt barn störs av buller i skolan, prata med personalen. Det är förskolechef eller rektor som är ytterst ansvarig för elevernas och personalens inomhusmiljö. 

//… Motala kommun tänker på bullret i förskole- och skolmiljö. Alla verksamheter har ljuddämpande åtgärder i form av akustikplattor eller annan byggnadsåtgärd. När nya bord köps in köps i princip alltid ljuddämpande bord, och många verksamheter har satt tennisbollar på stolsbenen för att minska skrapljuden från stolarna… Vid byte av golvmattor väljs ofta en akustikdämpande matta..//

Klaga på buller i skolan

Kontakta förskolechef eller rektor för att klaga på buller i skolan.

Läs mer om buller

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej