Miljö i skola och förskola

Miljön i skolan och förskolan omfattar både inom- och utomhusmiljön. För att barn, elever och personal ska orka med sin arbetsdag på förskolan och skolan är det viktigt med en god miljö.

Skolor och förskolor är delvis offentliga lokaler och det finns flera lagar och regler för vad som gäller. Det är förskolechef och rektor som är ansvarig för barnens, elevernas och personalens miljö. Det är de som ska kontaktas vid problem med inom- eller utomhusmiljön. Den som driver en förskola eller skola ska arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem.

Miljö- och hälsoskyddsenheten genomför tillsyn på förskolor och skolor. Vid tillsynen kontrolleras verksamheternas egenkontroller, att rutiner och regler följs och om fastigheten uppfyller de krav som finns gällande bland annat städning, ventilation, buller, radon och kemikaliehantering.

Rökfria miljöer

Tobakslagen reglerar hur man får röka i offentliga miljöer. Det är exempelvis inte tillåtet att röka på skolgårdar, i kollektivtrafik eller på restauranger. Det finns även reglerat hur försäljning och marknadsföring får ske.

Miljö- och hälsoskyddsenheten ser till att skolgårdar och förskolor är rökfria.

Giftfri förskola

Kommunens förskolor arbetar för att minska mängden kemikalier i förskolorna genom att arbeta med Giftfri förskola.

Det handlar dels om att rensa bort leksaker och hobbymaterial som innehåller kemikalier som är skadliga, dels att det som köps nytt är kemikaliesmart, det vill säga inte innehåller för mycket eller onödiga kemikalier. Det innebär exempelvis att köpa ekologisk och kemikaliesmart mat och att undvika plåtkonserver eller plastredskap.

Det är också viktigt att det inte används för mycket kemikalier vid städning och att själva byggnationen är kemikaliesmart.

Krav vid renovering och nybyggnation

Motala kommun äger de flesta hus som de kommunala skolorna och förskolorna har sin verksamhet i. Husens varierande ålder gör de pedagogiska utgångspunkterna väldigt olika. Vid renovering och nybyggnation säkerställs att dagens lagar och riktlinjer följs.

Tryggare skola

Tryggare skola är ett samarbete inom Motala kommun. Målet är att skapa tryggare och trivsammare miljöer i våra skolor. Då kan vi också minska klotter och skadegörelse. I Motala arbetar vi sedan länge aktivt mot anlagd brand. Här samarbetar skola och räddningstjänst med mycket bra resultat.

Synpunkter

Om du har synpunkter på miljön i skolan eller förskolan, så ska du kontakta rektor respektive förskolechef för berörd verksamhet. De ansvarar för att barn, elever och personal har en bra arbetsmiljö.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej