I Motala kommuns förskolor och skolor är digitala verktyg en viktig del. Tillsammans utvecklar pedagoger och elever kreativa och innovativa arbetsmiljöer.

Digital teknik i klassrummen

Eleverna ska få med sig de redskap som behövs i en föränderlig framtid. Värdegrundsarbete i kombination med entreprenöriellt lärandet ger eleverna de bästa förutsättningarna inför framtiden.

IKT för alla

IKT står för informations- och kommunikationsteknik. Politikerna i bildningsnämnden har fattat beslut om en IKT-strategi. Den innebär att alla elever i de kommunala skolorna ska ha samma förutsättningar att använda teknik i skolarbetet. Strategin utgår från nationella och internationella dokument:

  • Läroplan för de olika skolformerna
  • EU:s åtta nyckelkompetenser, där digital kompetens är en
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej