Studenter från Platengymnasiet

Studenter från Platengymnasiet. Fotograf: Karin Linderyd

Studenten

Studenten 2018 infaller fredagen den 8 juni. Programmet nedan är preliminärt och kan komma att revideras.

06:30-09:15 Studentfotografering sker enligt schema som elevkåren gör.

09:15 Eleverna träffar sina mentorer.

09:30-10:45 Avslutning i aulan

10:45-11:50 Tid med mentorer, inklusive betygs- och stipendieutdelning. Lunch intages före utspringet.

11:50 Samling klassvis i utspringsordning utanför matsalen.

12:00 Utspring sker via lilla matsalen. Klasserna blir synliga för väntande anhöriga/kamrater ovanför slänten i backen upp mot hus B. Frontpersonen i respektive klass bär en skylt med klassens namn. Därefter marscherar klassen nedför gångvägen och ställer upp nedanför slänten. När alla klasser är nere spelas studentsången och därefter tas avspärrningen mellan elever och anhöriga/kamrater bort.

12:45 Påstigning på studentflaken som står i körsbärsallén på södra sidan.

13:00 Avfärd för kortege genom staden

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej