studentmössor

Studenten 2019 infaller onsdagen den 5 juni.

Hålltider

Kl 09:15 Samling i klassrum enl anvisning
kl 09:30-10:45 Avslutning i aulan
kl 10:45-11:50 Tid med mentorer och betygs- och stipendieutdelning enligt salsschemat ovan.
Lunch intages före utspringet.
kl 11:50 Samling klassvis i utspringsordning utanför matsalen. (Se anslag för utspringsordning på skolan under fredagen.)
kl 12:00 Utspring sker via lilla matsalen – förbi hus C och klasserna blir synliga för väntande anhöriga/kamrater i lottad ordning ovanför slänten i backen upp mot hus B. Därefter marscherar klassen ner för gångvägen och ställer upp nedanför slänten. När alla klasser är nere spelas studentsången och därefter tas avspärrningen mellan elever och anhöriga/kamrater bort.
kl 12:30 Påstigning på studentflaken som står i körsbärsallén på södra sidan (utspringssidan).
kl 12:45 Avfärd för kortege genom staden

Förbud mot alkohol

All alkohol på skolans område kommer att beslagtas av skolpersonal. Du som är anhörig kan hjälpa oss genom att inte köpa alkoholhaltiga presenter till din student.

Om någon elev uppträder påverkad på skolan under avslutningsdagen, kommer den eleven inte att få gå ut tillsammans med sina studentkompisar till väntande släkt och föräldrar vid huvudentrén.

 

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej