studentmössor

Studenten 2018 infaller fredagen den 8 juni.

Förbud mot alkohol

All alkohol på skolans område kommer att beslagtas av skolpersonal. Du som är anhörig kan hjälpa oss genom att inte köpa alkoholhaltiga presenter till din student.

Om någon elev uppträder påverkad på skolan under avslutningsdagen, kommer den eleven inte att få gå ut tillsammans med sina studentkompisar till väntande släkt och föräldrar vid huvudentrén.

Program

06:30-09:15 Studentfotografering sker enligt schema som elevkåren gör.

09:15 Eleverna träffar sina mentorer.

09:30-10:45 Avslutning i aulan

10:45-11:50 Tid med mentorer, inklusive betygs- och stipendieutdelning. Lunch intages före utspringet.

11:50 Samling klassvis i utspringsordning utanför matsalen.

12:00 Utspring sker via lilla matsalen – förbi hus C. Klasserna blir synliga för väntande anhöriga/kamrater ovanför slänten i backen upp mot hus B. Frontpersonen i respektive klass bär en skylt med klassens namn. Därefter marscherar klassen nedför gångvägen och ställer upp nedanför slänten. När alla klasser är nere spelas studentsången och därefter tas avspärrningen mellan elever och anhöriga/kamrater bort.

12:45 Påstigning på studentflaken som står i körsbärsallén på södra sidan (utspringssidan).

13:00 Avfärd för kortege genom staden

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej