Elever på det Samhällsvetenskapliga programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande program för dig som vill ha en bred samhällsvetenskaplig utbildning. Du får goda kunskaper om hur vårt och andra samhällen fungerar, och lär dig analysera, värdera och ta ställning till samhällsfrågor ur både nationellt och internationellt perspektiv.

Läs mer om programmet i vår informationsfolder (PDF, 242 KB)

Möt elever på samhällsvetenskapsprogrammet

Här berättar elever om inriktningar och varför de har valt, fördjupningar och varför de har valt just samhällsvetenskapsprogrammet.

Inriktningar på samhällsvetenskapsprogrammet

På Platengymnasiet kan du välja mellan två olika inriktningar inom samhällsvetenskapsprogrammet.

Inriktning Samhällsvetenskap

Är du intresserad av att påverka din situation i samhället? På den samhällsvetenskapliga inriktningen får du lära dig mer om hur människor lever och vilken roll religion, politik och ekonomi spelar – för dig och för personer i din närhet. Du får lära dig att förstå och förklara olika händelser runt om i världen och se likheter och samband mellan olika kulturer och levnadssätt.

Samhällsvetenskapliga inriktningen lär dig också att framföra dina åsikter såväl muntligt som skriftligt, färdigheter som hjälper dig att medverka, samverka och påverka. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att söka in till en mängd olika högskoleutbildningar.

Inriktning Medier, information och kommunikation

Är du intresserad av att uttrycka dig med bild, text och ljud? Tycker du det är viktigt att kunna förmedla ett budskap på ett intresseväckande sätt? Inom inriktningen för medier, information och kommunikation får du arbeta med journalistik, reklam, fotografering, rörlig bild och ljudmedia. Du lär dig att arbeta praktiskt med olika typer av medieproduktioner där du får omsätta dina och andras idéer till färdiga produktioner. I inriktningen får du även teoretiska kunskaper inom medieområdet vilket hjälper till att förstå hur media påverkar människor och hur vår omvärldsuppfattning formas.

Kurser och poäng

Gymnasiegemensamma ämnen (1150 p)

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1 100 p
Matematik 2 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen (300 p)

Filosofi 1 50 p
Moderna språk 200 p
Psykologi 1 50 p

Inriktning Samhällsvetenskap

Geografi 1 100 p
Historia 2 100 p
Religionskunskap 2 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Samhällskunskap 3 100 p
Programfördjupningar 300 p

Individuellt val – 200 p

Här kan du själv välja fördjupningskurser som intresserar dig eller som breddar din utbildning.

Gymnasiearbete – 100 p

Gymnasiearbetet är en kurs där du får möjlighet att fördjupa dig inom ett ämnesområde som du själv väljer i samråd med en handledare. Kursen ska öva dig i att arbeta självständigt och vetenskapligt så att du är väl förberedd för vidare studier.

Inriktning Medier, information och kommunikation

Journalistik, reklam och information 1 100 p
Medieproduktion 1 100 p
Medier, samhälle och kommunikation 1 100 p
Psykologi 2 50 p
Programfördjupningar 400 p

Individuellt val – 200 p

Här kan du själv välja fördjupningskurser som intresserar dig eller som breddar din utbildning.

Gymnasiearbete – 100 p

Gymnasiearbetet är en kurs där du får möjlighet att fördjupa dig inom ett ämnesområde som du själv väljer i samråd med en handledare. Kursen ska öva dig i att arbeta självständigt och vetenskapligt så att du är väl förberedd för vidare studier.

Kontakt

Programansvarig för samhällsvetenskapsprogrammet är Martin Lohm.

Skicka e-post till Martin Lohm

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej