Elever på det Naturvetenskapliga programmet

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är en utbildning som främst fokuserar på naturvetenskap, men också på samhällskunskap och humaniora. Det är en bred, studieförberedande utbildning och ingen annan utbildning ger så många möjligheter till fortsatta studier.

Läs mer om programmet i vår informationsfolder (PDF, 226 KB)

Möt elever på naturvetenskapsprogrammet

Här berättar elever om inriktningar och varför de har valt, fördjupningar och varför de har valt just naturvetenskapsprogrammet.

Inriktningar på naturvetenskapsprogrammet

På Platengymnasiet kan du välja mellan två olika inriktningar inom naturvetenskapsprogrammet.

Inriktning Naturvetenskap

Inriktningen Naturvetenskap ger behörighet till samtliga högskoleprogram. Du får fördjupa dig ytterligare i de naturvetenskapliga karaktärsämnena biologi, fysik, kemi och matematik.

Vi arbetar praktiskt med laborationer och du får kunskaper om processerna i människokroppen, genetikens lagar, kemisk analys och den moderna fysikens modeller.

Inriktning Naturvetenskap och Samhälle (NASA)

Den här inriktningen passar dig som väljer naturvetenskapsprogrammet men samtidigt vill fördjupa dig i samhällsvetenskapliga ämnen. På inriktningen Naturvetenskap och Samhälle har du möjlighet att studera aktuella miljöpolitiska frågor som exempelvis globalisering, bistånd, klimatförändringar och hållbar utveckling ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Kurser och poäng

Gymnasiegemensamma ämnen (1150 poäng)

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och Hälsa 1 100 p
Matematik 1 100 p
Matematik 2 100 p
Matematik 3 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen (450 poäng)

Biologi 1 100 p
Fysik 1 150 p
Kemi 1 100 p
Moderna språk 100 p

Inriktning Naturvetenskap

Biologi 2 100 p
Fysik 2 100 p
Kemi 2 100 p
Matematik 4 100 p
Programfördjupningar 200 p

Individuellt val – 200 p

Här kan du själv välja fördjupningskurser som intresserar dig eller som breddar din utbildning.

Gymnasiearbete – 100 p

Gymnasiearbetet är en kurs där du får möjlighet att fördjupa dig inom ett ämnesområde som du själv väljer i samråd med en handledare. Kursen ska öva dig i att arbeta självständigt och vetenskapligt så att du är väl förberedd för vidare studier.

Inriktning Naturvetenskap och Samhälle

Geografi 1 100 p
Samhällskunskap 2 100 p
Biologi 2 100 p
Programfördjupningar 300 p

Individuellt val – 200 p

Här kan du själv välja fördjupningskurser som intresserar dig eller som breddar din utbildning.

Gymnasiearbete – 100 p

Gymnasiearbetet är en kurs där du får möjlighet att fördjupa dig inom ett ämnesområde som du själv väljer i samråd med en handledare. Kursen ska öva dig i att arbeta självständigt och vetenskapligt så att du är väl förberedd för vidare studier.

Fältstudier, exkursioner och laborationer

Laborationer är en viktig del av undervisningen i de naturvetenskapliga kurserna och skolan har gott om utrustning som används ofta. En viktig och annorlunda del av utbildningen är fältstudier och exkursioner.

Kontakt

Programansvarig för naturvetenskapsprogrammet är Gabi Morad.

Skicka e-post till Gabi Morad

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej