Mediateket på Platengymnasiet

Mediateket på Platengymnasiet. Fotograf: Lise Roos

Mediateket är Platengymnasiets skolbibliotek och finns beläget i entréplanet i skolans D-hus.

På mediateket finns fyra bokningsbara grupprum varav ett endast kan bokas för specialundervisning. Grupprummen är till för arbete i grupp och bokas senast en timme i förväg. Studieplatserna på läsloften är avsedda för tysta studier och enskild läsning. På Mediateket kan du även kopiera och tillverka OH-kopior.

Se vår informationsfilm om Mediateket:

Medier

På mediateket kan du låna böcker, läsa tidningar/tidskrifter och söka information. Här finns ett stort utbud av fackböcker, skönlitteratur och tidskrifter.

Dessutom finns tillgång till information via abonnerade databaser t ex NE, ArtikelSök, Alex författarlexikon och Landguiden. Mediateket förmedlar även fjärrlån från bibliotek över hela landet.

Datorer

Mediateket har elva bokningsbara datorer för informationssökning. Dessutom finns en dator enbart för boksökning. Datorerna måste bokas en timme i förväg och endast för skolarbete. Tänk på att du är personligen ansvarig för det internetanvändande som görs med dina inloggningsuppgifter!

Hjälpmedel

Mediateket samarbetar med skolans speciallärare och kan ge stöd och hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter.

I samråd med speciallärare lånar Mediateket ut bärbara datorer och DAISY-spelare. Talbokstillstånd möjliggör nedladdning och tillgång till ett stort antal inlästa böcker i DAISY-format och elever kan även få ett eget nedladdningskonto. Mediateket kan även överföra text till tal via skanning och har också licens för talsyntes.

Lånekort

Tänk på att kortet är en värdehandling! Du lånar själv dina böcker vid våra självbetjäningsdatorer. Böcker som är markerade Ref (förkortning för Referens) är inte för utlån, utan dem får du läsa i Mediateket eller kopiera ett visst antal sidor ur. Mediatekets böcker är larmade och i samband med att du registrerar dina lån avkodas också larmet. Du är ersättningsskyldig för de böcker som inte återlämnas (läromedel 300kr, mediateksböcker 200kr). Mediateket har också hand om skolans läromedelshantering vilket innebär att alla läroböcker måste lånas på Mediateket.

Öppettider

Mediateket är öppet måndag-fredag kl. 07.45-16.00 och är hela tiden bemannat.

Kontakt

Skicka e-post till Mediateket
Telefon (växel): 0141-22 50 00

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej