Internationellt besök på Platengymnasiet

Fotograf: Lise Roos

Hållbar utveckling och internationella perspektiv är nyckelbegrepp som Platengymnasiet håller högt. Det är viktigt för lärare och elever att möta andra skolor och andra länders förutsättningar och förhållningssätt för att öka sin förståelse och fortbilda sig i dessa viktiga ämnen.

Aktuella utbyten och projekt

Besök på EU-parlamentet i Bryssel

På Ekonomiprogrammet ges möjlighet för elever i årskurs 3 att åka till Bryssel. Resan innebär studiebesök på såväl offentliga institutioner som företag och lobbyorganisationer. Syftet med resan är både att ge eleverna en förståelse för hur komplicerade beslutsprocesserna inom EU är och en inblick i olika verksamheter som ligger i linje med den inriktning som de har valt att läsa. Elever som läser den ekonomiska inriktningen besöker framförallt svenska företag som är verksamma i Bryssel, för att få en inblick i hur företag verkar i en internationell miljö. Elever som läser den juridiska inriktningen besöker primärt företag/organisationer som arbetar med juridiska frågor, som t ex en advokatbyrå, för att få ta del av exempel på autentiska fall och få en övergripande bild av hur juridiska processer kan se ut. Besöken ger också eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Resan innebär även inslag av kulturell art som t ex en klassisk chokladprovning.

EU-parlamentet

Vara EU-parlamentariker i Frankrike för en dag!

Elever som läst fortsättningskurser i Samhällskunskap har under flera år deltagit i Euroscola i Strasbourg, Frankrike. Senaste våren 2018 och innan det våren 2016. En ansökan om att få vara med våren 2020 är inskickad.

Euroscola innebär att eleverna får förbereda sig på ett ämne, t.ex. om klimatförändringar eller integration, och tillsammans med andra gymnasieelever från olika EU-länder, diskuterar och debattera ämnet i EU-parlamentet.

I samband med resan till Frankrike har eleverna även gjort studiebesök på f.d. arbetslägret i Buchenwald under 2:a världskriget samt besökt amerikansk och tyskt krigskyrkogård från 1:a världskriget.

Platengymnasiets elever våren 2016:

Rina (N3) och Alice (S3) representerar Platengymnasiet och Sverige i EU-parlamentet.

Gamla och avslutade projekt och utbyten

Lärarutbyte mellan Lettland, Finland och Sverige

-Undervisningsmetoder om hållbar utveckling

På följande hemsida https://tmsd868759284.wordpress.com/ finns information om

 • Projektbeskrivning
 • Finland, Lettland och Sveriges olika skolsystem
 • Deltagande skolor;
  • Platengymnasiet i Motala
  • Hyvinkään Sveitsin lukio (Motalas vänort)
  • Riga State Gymnasium Nr 3
 • Undervisningsmetoder om hållbar utveckling

Projektet genomfördes under läsåret 2017/2018 och finansierades av Nordplus Junior

På besök i Tarbes

Snöklädda toppar i Pyrenéerna.
Snöklädda toppar i Pyrenéerna. Fotograf: Platengymnasiet.

I april 2014 besökte åtta elever och fyra lärare från Platengymnasiet Lycée Pradeau-la-Sède i Tarbes, Frankrike. Tarbes är en vackert belägen stad i Motalas storlek. Vid vackert väder ser man hela Pyrenéerna med dess snöklädda toppar. Fantastiskt vackert!

Stadshuset i Tarbes
Stadshuset i Tarbes. Fotograf: Platengymnasiet

Eleverna bodde hos franska värdfamiljer där de fick träna sin franska och leva på franskt vis. Dessutom deltog de i undervisningen på den franska skolan. Lärare och elever besökte tillsammans en kakfabrik i Vedere där de fick en guidad tur och möjlighet att smaka och köpa delikatesserna. Eleverna togs med på olika intressanta och roliga utflykter av sina värdfamiljer. Den franska gästfriheten är stor och det finns ett stort intresse för internationella relationer. Borgmästaren i staden Tarbes bjöd in allihop till det pampiga stadshuset på en välkomstceremoni med tal, mat och dryck.

På besök i Duisburg

Hösten 2014 reste lärare och elever från Platengymnasiet till Duisburg i Tyskland. Även detta blev ett mycket uppskattat och lyckat besök.

Comeniusprojektet
Fotograf: Sandra Colldon

Besök i Motala

Comeniusprojektet
Fotograf: Lise Roos

I november 2013 träffades elever och lärare från de tre länderna i Motala. Lärarna ägnade tiden åt att besöka lektioner och planera det fortsatta arbetet. De besökande eleverna bodde hos svenska värdfamiljer där de fick delta i familjernas vardagsliv för att få en inblick i hur svenskar lever och kunna jämföra med sina hemländer. De var också med på lektioner i diverse ämnen och gick på city rally organiserat av de svenska eleverna för att lära känna Motalas historia och kultur.

Comeniusprojektet
Fotograf: Lise Roos

På fredagseftermiddagen var det workshops där alla eleverna presenterade resultatet av undersökningar som de gjort i sina hemländer. De hade tittat på vad det kostar att köpa mat på Lidl/Aldi, och vad det skulle kosta att möblera ett studentrum med Ikeamöbler inköpta i de olika länderna. Ikearummet blev billigast i Sverige och dyrast i Frankrike.

I mars 2015 samlades återigen elever och lärare i Motala. Bland annat bjöds det på snittar och bubbel i personalrummet.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej