En kör med mångfald

Fotograf: Christine Jacobsson

Platengymnasiet är en skola med mångfald! Vi har elever som läser gymnasieskolans högskoleförberedande program, introduktionsprogrammens språkintroduktion (IM) och på gymnasiesärskola. I Platengymnasiets lokaler finns, förutom dessa utbildningar, även enheten Bryggan. Bryggan är Motala kommuns integrationscentrum, som bland annat ansvarar för introduktionsmottagning för nyanlända samt modersmålsundervisning.

För att ta tillvara på och utveckla skolans verksamhet utifrån denna mångfald har Platengymnasiet en Integrationsgrupp. Denna grupp består av elever och personal från skolan samt personal från Hallen, som är Motala kommuns aktivitetscentrum för gymnasieungdomar.

Under läsåret 2016/2017 arbetar Integrationsgruppen bland annat med:

  • fortbildning om Mångfald, tolerans och rasism för samtlig personal på Platengymnasiet
  • att främja möten och samarbete mellan elever på de olika programmen
  • internationella veckan
  • kub-projektet, Rauol Wallenberg academy. Platengymnasiet ska jobba med artikel 15: Rätten till en nationalitet.

Vill du veta mer? Skicka e-post till kontaktperson Anna Wik.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej