En kör med mångfald

Fotograf: Christine Jacobsson

Platengymnasiet är en skola med mångfald! Vi har elever som läser gymnasieskolans högskoleförberedande program, introduktionsprogrammens språkintroduktion (IM) och på gymnasiesärskola. I Platengymnasiets lokaler finns, förutom dessa utbildningar, även enheten Bryggan. Bryggan är Motala kommuns integrationscentrum, som bland annat ansvarar för introduktionsmottagning för nyanlända samt modersmålsundervisning.

För att ta tillvara på och utveckla skolans verksamhet utifrån denna mångfald har Platengymnasiet tillsammans med Carlsunds utbildningscentrum en Integrationsgrupp. Integrationsgruppens syfte är att underlätta och anordna möten mellan olika elevgrupper samt vara ett nätverk för integrationsfrågor för gymnasiet och annan verksamhet i Motala kommun.

Under läsåret 2019/2020 arbetar Integrationsgruppen bland annat med:

  • Bredare integrationssamarbete mellan Platen och Carlsund
  • att främja möten och samarbete mellan elever på de olika programmen
  • internationella veckan
  • Motala för jämställdhetsveckan
  • kub-projektet, Rauol Wallenberg academy.
    Platengymnasiet ska jobba med artikel 9: : Rätten till en rättvis behandling.

Vill du veta mer? Skicka e-post till kontaktperson Melisa Filipovic.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej