Elevhälsa

Elevhälsan på Platengymnasiet består av skolsköterskor, kuratorer och speciallärare.

Britt-Marie Ottosson
Britt-Marie Ottosson är skolsköterska på Platengymnasiet. Fotograf: Karin Linderyd

Skolhälsovård

Till skolsköterskan kan du gå med alla frågor som rör hälsa, egenvård och sjukdomar men också om du känner dig ängslig eller bekymrad över något. Skolsköterskan kan vid behov ordna kontakt med skolläkare.

Kontakt

Britt-Marie Ottosson
0141- 22 56 76
Skicka e-post till skolsköterska Britt-Marie Ottosson

Platengymnasiet kuratorer Eva Pettersson och Elin Borg
Platengymnasiet kuratorer Eva Pettersson och Elin Borg. Fotograf: Karin Linderyd

Kurator

Kuratorn är till för dig som har behov av att samtala med någon. Det kan handla om kompisar, skolarbetet, hur du har det hemma eller hur du har det med dig själv. Hos skolans kuratorer kan du också få hjälp med praktiska saker såsom studieekonomi och kontakt med myndigheter.

Kurator på gymnasiesärskolan, naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet och teknikprogrammet är Eva Pettersson. Kurator på ekonomiprogrammet och humanistiska programmet är Elin Borg.

Kontakt

Eva Pettersson
0141-22 34 15
Skicka e-post till kurator Eva Pettersson

Elin Borg
0141-22 57 28
Skicka e-post till kurator Elin Borg

Stödgruppen på Platengymnasiet
Stödgruppen på Platengymnasiet består av Peter Edlund, Christine Jacobsson, Frank Andersson och Azra Avadgic. Fotograf: Lise Roos

Stödgruppen

Flera elever med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder såsom autismspektrumstörning eller ADHD) går på Platengymnasiet och har behov av särskilt stöd. För dessa elever finns Stödgruppen, som består av tre elevassistenter och en lärare. De arbetar i ett team för att hitta en helhetslösning under studietiden. Stödgruppen kontaktar även skolor, fångar upp nya elever, planerar överskolning, inskolning och gör hembesök.

Skicka e-post till:

Peter Edlund
Christine Jacobsson
Frank Andersson
Azra Avdagic

Speciallärare Frank Andersson
Speciallärare Frank Andersson. Fotograf: Karin Linderyd

Speciallärare

Speciallärarna på Platengymnasiet hjälper de elever som är i behov av stöd. Stödundervisning finns att tillgå för alla elever på skolan under vissa tider och som individuellt stöd.  Stöd kan ges efter att special- eller stödlärare utrett behovet eller att rektor beslutat om det.

Skicka e-post till speciallärare Frank Andersson

Skicka e-post till speciallärare Anita Majava