Elevhälsan på Platengymnasiet består av skolsköterskor, kuratorer och speciallärare.

Skolsköterska

Till skolsköterskan kan du gå med alla frågor som rör hälsa, egenvård och sjukdomar men också om du känner dig ängslig eller bekymrad över något. Skolsköterskan kan vid behov ordna kontakt med skolläkare.

 

Britt-Marie Ottosson, skolsköterska för EK, NA, SA, TE samt Idrottsgymnasiet
0141 – 22 56 76
britt-marie.ottosson@motala.se

 

Carina Lohm Isberg, skolsköterska för IM och Gymnasiesärskolan
0708 – 75 69 80
carina.lohm.isberg@motala.se

 

Kurator

Kuratorn är till för dig som har behov av att samtala med någon. Det kan handla om kompisar, skolarbetet, hur du har det hemma eller hur du har det med dig själv. Hos skolans kuratorer kan du också få hjälp med praktiska saker såsom studieekonomi och kontakt med myndigheter.

Kurator på naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet och teknikprogrammet är Eva Pettersson. Kurator på ekonomiprogrammet är Julia Lindström. Kurator på gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammet är Johanna Lind.

 

Eva Pettersson, kurator
0141 – 22 34 15
eva.pettersson@motala.se

Julia Lindström, kurator
070 – 384 07 40
julia.lindstrom@motala.se

Johanna Lind, kurator
0141 – 22 26 82
johanna.lind@motala.se

Resursteamet

Flera elever med AST (autismspektrumtillstånd) går på Platengymnasiet och har behov av stöd. För dessa elever finns Resursteamet, som består av tre elevassistenter. De arbetar i ett team för att hitta en helhetslösning under studietiden. Resursteamet kontaktar även skolor, fångar upp nya elever, planerar överskolning, inskolning och gör hembesök. Läs mer om vad resursteamet kan hjälpa till med.

Resursteamet på Platengymnasiet

Skicka e-post till resursteamet:

peter.edlund@motala.se
azra.avdagic@motala.se
christine.a.jacobsson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej