Elevhälsan på Platengymnasiet består av skolsköterskor, kuratorer och speciallärare.

Skolhälsovård

Till skolsköterskan kan du gå med alla frågor som rör hälsa, egenvård och sjukdomar men också om du känner dig ängslig eller bekymrad över något. Skolsköterskan kan vid behov ordna kontakt med skolläkare.

Britt-Marie Ottosson
Britt-Marie Ottosson är skolsköterska på Platengymnasiet. Fotograf: Karin Linderyd

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Ottosson, skolsköterska
0141- 22 56 76
britt-marie.ottosson@motala.se

Kurator

Kuratorn är till för dig som har behov av att samtala med någon. Det kan handla om kompisar, skolarbetet, hur du har det hemma eller hur du har det med dig själv. Hos skolans kuratorer kan du också få hjälp med praktiska saker såsom studieekonomi och kontakt med myndigheter.

Kurator på gymnasiesärskolan, naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet och teknikprogrammet är Eva Pettersson. Kurator på ekonomiprogrammet och humanistiska programmet är Elin Borg.

Platengymnasiet kuratorer Eva Pettersson och Elin Borg
Platengymnasiet kuratorer Eva Pettersson och Elin Borg. Fotograf: Karin Linderyd

 

 

 

 

 

 

Eva Pettersson, kurator
0141-22 34 15
eva.pettersson@motala.se

Elin Borg, kurator
0141-22 57 28
elin.borg@motala.se

Resursteamet

Flera elever med AST (autismspektrumtillstånd) går på Platengymnasiet och har behov av stöd. För dessa elever finns Resursteamet, som består av tre elevassistenter. De arbetar i ett team för att hitta en helhetslösning under studietiden. Resursteamet kontaktar även skolor, fångar upp nya elever, planerar överskolning, inskolning och gör hembesök. Läs mer om vad resursteamet kan hjälpa till med.

Resursteamet på Platengymnasiet

Skicka e-post till resursteamet:

peter.edlund@motala.se
azra.avdagic@motala.se
christine.a.jacobsson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej