Gymnasieelever

Fotograf: Lise Roos

På Platengymnasiet arbetar vi aktivt med elevdemokrati. Två viktiga funktioner på skolan är elevskyddsombuden och elevkåren.

Elevskyddsombuden

Gymnasieelever
Fotograf: Lise Roos

I varje klass utses två elevskyddsombud. Deras uppgift är att föra klassens talan i olika frågor. Klassen har klassråd varannan vecka och då har varje elev möjlighet att lyfta angelägna frågor. Det kan handla om arbetsmiljön, studiesituationen eller något annat skolrelaterat. Frågor som inte går att lösa på klassrådet tar elevskyddsombuden med sig.

Elevskyddsombuden håller stormöte var fjärde vecka. Då träffas alla skolans elevskyddsombud och diskuterar frågor som är angelägna för samtliga elever på skolan. Elevskyddsombuden utser en styrelse, vilken ansvarar för stormötena.

Var fjärde vecka infaller skolkonferensen, då representanter för elevskyddsombuden träffar skolledningen och diskuterar frågor som kommit upp och som kräver extra bearbetning. Från skolkonferensen kan frågor gå tillbaka till övriga forum för vidare behandling.

Vilka som är elevskyddsombud i klassen kan variera från år till år.

Elevkåren

Gymnasieungdomar
Fotograf: Lise Roos

På Platengymnasiet finns en elevkår, vars arbete syftar till att öka trivseln och sammanhållningen bland eleverna på skolan. Alla skolans elever är välkomna att bli medlemmar i elevkåren och komma med idéer som främjar detta arbete. Exempel på vad elevkåren jobbar med är studentbalen, draget, filmfredagar, fika och fester av olika slag.

Att bli medlem i elevkåren är helt gratis. Du som vill bli medlem kontaktar någon i elevkårsstyrelsen och får då ett medlemskort. Alla medlemmar i elevkåren är välkomna att engagera sig i elevkårens arbete, både rent praktiskt och med nya, roliga idéer kring vad elevkåren kan jobba med.

Varje år utser kårens medlemmar en styrelse. Den som vill ingå i styrelsen anmäler sitt intresse, får genomgå en intervju och kan sedan bli framröstad som styrelsemedlem.

Elevkåren har ett tätt samarbete med skolans elevskyddsombud och skolledningen.

Ett sätt att kontakta kåren är genom deras Facebooksida (se länk nedan). Ett annat sätt är att lämna ett meddelande i elevkårens brevlåda, som är placerad mittemot expeditionen.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej