Elever på Platengymnasiet

Fotograf: Lise Roos

Platengymnasiet

På Platengymnasiet står kunskap och bildning i fokus. Vi värnar värden som mångkultur, entreprenörskap och hållbar utveckling. Just nu är vi inne i en stor IT-satsning. Snart har alla våra elever varsin bärbar dator som ett naturligt arbetsredskap i studierna.

För dig som går på Platengymnasiet

Kontakt

Receptionen
Telefon: 0141- 22 34 00

Skicka e-post till receptionen

Besöksadress
Smålandsgatan 2
591 60 MOTALA

Postadress
Box 955
591 29 MOTALA

Rektorer

Christina Billemar
Rektor för ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet

0141-22 34 01
Skicka e-post till Christina Billemar

Odd Levinsson
Rektor för naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och riksidrottsgymnasiet

0141-22 58 57
Skicka e-post till Odd Levinsson

Lars-Erik Gustavsson
Rektor för gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammens språkintroduktion

0141-22 50 28
Skicka e-post till Lars-Erik Gustavsson