Elever på Motala Seglargymnasium ute och seglar på Vättern en strålande sommardag.

Fotograf: Fredrik Lilje

Riksseglargymnasiet

På riksseglargymnasiet kombinerar du dina gymnasiestudier med en elitsatsning inom segling. Riksseglargymnasiet är riksrekryterande. Det innebär att du kan söka utbildningen oavsett var i landet du bor. Ett krav är att du tillhör junioreliten inom segling och att du är beredd att göra en helhjärtad satsning på din idrott.

Se filmen om riksseglargymnasiet

En av våra före detta elever på riksseglargymnasiet, Rebecca Netzler, valde att göra en reklamfilm om Motala Seglargymnasium som sitt gymnasiearbete. Se den här:

Motala Seglargymnasium
Motala Seglargymnasium

Seglargymnasier i Sverige

I Sverige finns det för närvarande två riksidrottsgymnasier med segling som inriktning. De ligger i Motala och i Lerum. Platengymnasiet i Motala erbjuder högskoleförberedande gymnasiestudier och två elittränare följer eleverna under hela utbildningstiden. De flesta väljer möjligheten att läsa på fyra år för att uppnå goda resultat i både segling och i övriga studier.

Kombinera träning och studier

Seglargymnasierna finns för att duktiga och talangfulla seglare ska kunna kombinera träning och studier. Eleverna seglar på skoltid fyra eftermiddagar per vecka. Dessutom lägger de ner mycket tid på träning och tävling under icke schemalagd skoltid. Under vintern har de fysträning och teori istället för segling. Eleverna har goda sparring- och utvecklingsmöjligheter eftersom de tränar med andra och har tillgång till duktiga tränare. Tillsammans med dessa sätts personliga mål kontinuerligt upp för att nå så bra resultat som möjligt, både vad gäller segling och skolarbete. Seglargymnasierna samarbetar och har gemensamma kursmål. I Motala seglar eleverna både enmans- och tvåmansbåt. Även kölbåtssegling, främst matchracing, är ett inslag på schemat.

Riksseglargymnasiet är en bra förberedelse för framtida elitsatsningar som SSF rekommenderar alla med hög ambition i sin idrott.

Kurser och poäng

Seglarna läser sju kurser på vardera 100 poäng. Moment som ingår är bland annat seglingsträning, teknik, trim, taktik, strategi, regelkunskap, meteorologi, kost, träningslära, idrottspsykologi, analys och ledarskap. SSF:s tränarutbildning Röd ingår i utbildningen.

Tränings- och tävlingslära 1 (100 poäng)
Tränings- och tävlingslära 2 (100 poäng)
Tränings- och tävlingslära 3 (100 poäng)

Idrottsspecialisering 1 (100 poäng)
Idrottsspecialisering 2 (100 poäng)
Idrottsspecialisering 3 (100 poäng)

Idrottsledarskap (100 poäng)

Boende

Studier vid Riksidrottsgymnasiet innebär i allmänhet att du måste flytta från hemorten och skaffa en egen bostad. De vanligaste alternativen är att du bor själv eller tillsammans med en RIG-kamrat, på något av följande sätt:

  • Egen bostad, vanligtvis enrumslägenhet
  • Samboende i större lägenhet
  • Inackordering i lägenhet eller rum

De flesta eleverna bor i området Charlottenborg som ligger cirka två kilometer från Platengymnasiet och sporthallen. Charlottenborg är populärt bland både yngre och äldre hyresgäster. I området finns såväl förskola som grundskola och fritidsgård. Området består till största delen av trevåningshus byggda på 60-talet som sedan renoverats vid olika tillfällen. De över sju hundra lägenheterna har från ett rum och kök, upp till fyra rum och kök.

Ekonomi och bidrag

Läs mer om ekonomi och bidrag här.

Ansökan

Ansökan sker via Svenska Seglarförbundet senast den 1 december. Här gör du din ansökan.

Du ska även söka något av de gymnasieprogram som erbjuds på Platengymnasiet i Motala. Elever från Östergötland gör sin ansökan via gymnasiestuderas hemsida.

Om du inte bor i regionen ska du söka i din hemkommun och ange vilket program du söker. Du ska vidare uppge att du vill läsa programmet i Motala och att du söker till RIG. Det här är viktigt, annars är det risk för att du får avslag från hemkommunen eftersom programmet ofta erbjuds där.

Kontakt

Skicka e-post till Björn Alm, tränare

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej